Od pluga do kombajna
* U izboru mašine treba pomiriti potrebe koje nameće biljna proizvodnja, da se postigne što veća produktivnost i efikasnost u radu, a da se na najbolji način utiče na ostvarenje većeg prinosa ili pak zadržavanje istog, ali uz manje troškove proizvodnje
Investicije u nabavku

Opširnije...

Pčelinja klinika leči i dušu i telo
* Boravkom u pčelinjoj mikroklimi i pravilnim uzimanjem preparata na bazi meda i drugih proizvoda pčela organizmu se može pomoći da se izbori s mnogim bolestima
 
Ime Jozefa Gašparovskog iz Selenče obično se povezuje s organskom proizvodnjom, odnosno s Centrom za primenjena istraživanja u ovoj

Opširnije...

 

*  Nekada su korišćeni kao vučne životinje, a danas su sve više na ceni njihovo meso i mleko koji se proizvode na ekološki prihvatljiv način
Borislav Vuletin iz Zrenjanina vlasnik je u našoj zemlji jedinstvene farme vodenih bivola koja se nalazi na ušću

Opširnije...

 Voda iz bunara zdravstveno bezbedna
* Bunari moraju biti dobro obezbeđeni da ne bi došlo da zagađenja
 
Po preporuci JKP "Temerin" većina poljoprivrednika za zalivanje biljaka i napajanje životinja koristi vodu iz sopstvenih bunara čiji se kvalitet kontroliše. Među njima su i dve farme živine koje se nalaze na

Opširnije...