Kampanja agencije za bezbednost saobracaja

KAMPANJA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

TRAKTOR NA PUTU - BEZBEDAN I UOČLJIV


Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je sredinom maja kampanju "Traktor na putu - bezbedan i uočljiv". Osnovni cilj kampanje, koja će trajati do oktobra ove godine jeste smanjenje broja i posledica saobraćajnih nezgoda u

Opširnije...

Poruke medjunarodnog zetvenog karavana 2012.

PORUKE MEĐUNARODNOG ŽETVENOG KARAVANA 2012.

POLJA ĆE SE ZAŽELETI PŠENICE

* Proizvođači hlebnog žita u mađarskoj Čongrad županiji po pitanju subvencija u povoljnijem položaju nego ratari u Srbiji, dok naši ratari imaju bolji prinos


Zadružni savez Vojvodine organizovao je uoči početka žetvenih radova na poljima šesti po redu "Međunarodni žetveni karavan 2012". Ovog puta karavan se, sa naše strane, zaustavio na severu Bačke na "Stankovićevom imanju", između Sanada i Novog Kneževca i nastavio put ka pokrajini Čongrad županija u Mađarskoj, pograničnom mestu Tisasiget, gde su proizvođači pšenice, predstavnici zadružnih saveza i lokalnih samouprava Novog Kneževca i Tisasigeta, razgovarali o ovogodišnjem rodu, ceni, državnim subvencijama, perspektivi proizvodnje u narednim godinama, međusobnoj saradnji...
Karavan je, kao i svake godine do sada, okupio brojne proizvođače, predstavnike poljoprivrednih preduzeća, zadružnog saveza i zemljoradničkih zadruga iz Vojvodine, funkcionere lokalnih samouprava, čelnike žito-mlinarskih udruženja... Razgovaralo se najviše o sveukupnom tretmanu pšenice kao strateškom poljoprivrednom proizvodu, ali i odnosu države prema proizvođačima koji, po opštoj oceni, nikad nije generalno bio lošiji nego što je sada.

Opširnije...

Nevolje ovcara i kozara

U KANDŽAMA NAKUPACA

* Neophodan operativni program razvoja ovčarstva i kozarstva koji bi do 2016. godine obezbedio uzgoj pet miliona grla visokoproduktivnih rasa, zatim značajan devizni priliv i nagli porast zapošljavanja


Niko nas ništa ne pita. Niko nas ne sluša. Niko nas ne pomaže.

Opširnije...

Zelena kabasta hraniva u ishrani ovaca

HRANA SA TRAVNJAKA I SA ORANICA

* Ovce potpunije koriste pašnjačke površine i time obezbeđuju ravnomerniji razvoj pašnjaka


U zelena kabasta hraniva spadaju zelena masa sa travnjaka, zelena hrana sa oranica i sporedni proizvodi ratarstva i povrtarstva. Ova hraniva predstavljaju jeftin izvor hranljivih materija visoke svarljivosti. Najekonomičniji način ishrane ovaca ovim hranivima postiže se ispašom ili donošenjem zelene mase u staje. Vreme iskorišćavanja zelene biljne mase ograničeno je trajanjem vegetacije. Zbog toga se veće ili manje količine ove kabaste hrane konzerviraju za zimski period. Ovce rado konzumiraju ova hraniva zato što su ona ukusnija i sadrže daleko manje sirove celuloze.
Travnjaci su površine trajno ili periodično obrasle gustim sklopom različitih biljnih vrsta i koriste se ispašom, kosidbom ili kombinovanjem ova dva načina. Mogu biti prirodni i veštački. U zavisnosti od načina korišćenja, travnjaci se dele na pašnjake, livade i sejane travnjake.

Opširnije...

Upotreba biljne mase iz ratarske proizvodnje

ISPLATIVOST PROIZVODNJE BRIKETA

* Ekonomske analize bazirane na proverenim iskustvima zemalja EU ukazuju na to da je upotreba obnovljivih izvora energije iz biljne mase iz ratarstva izuzetno isplativa
* Iskustva evropskih zemalja upućuju na to da proizvodnju briketa treba da organizuju ratarska gazdinstva koja raspolažu sopstvenom sirovinom, jer deo proizvedenih briketa mogu koristiti za sopstvene potrebe

U Srbiji se velike količine biljnih ostataka iz ratarske proizvodnje na razne načine uništavaju ili neracionalno koriste. Minimalna očekivana količina biljne mase (slama, kukuruzovina, seno i dr.) u ovogodišnjoj ratarskoj proizvodnji je oko 10 miliona tona. Ukoliko bi se samo 15 odsto ove količine briketiralo, dobilo bi se oko 1,5 miliona tona briketa, koji zamenjuju 1,25 miliona tona ogrevnog uglja ili preko tri miliona kubnih metara drveta. Najveći izvori ove vrste obnovljivih energenata su u Vojvodini, Mačvi i Braničevskom regionu.

Opširnije...