REDOVNA MERA U KONTROLI RODNOSTI

* Prevelik broj plodova na stablu odražava se na loš kvalitet i slabije formiranje rodnih pupoljka za narednu godinu, tj. pojavu alternativne rodnosti

Sorte jabuke kao što su Zlatni i Crveni delišes, Breburn, Fudži i druge. karakterišu se veoma obilnim cvetanjem, koje za rezultat

Opširnije...

POLJA DOČEKALA SEJAČE
DŽEP KROJI AGROTEHNIKU
* Zbog besparice je sporna primena pune tehnologije kao i kvalitet posla, jer većina poljoprivrednika raspolaže dotrajalom mehanizacijom

ZA STARAČKA DOMAĆINSTVA U VOJVODINI
PODSTICAJI ZA IZDAVANJE ZEMLJIŠTA U ZAKUP
* Konkurs traje od 14. aprila do 15.

Opširnije...

POSLE ORGANSKOG MLEKA I ORGANSKO MESO

* Osnovni cilj Poslovnog sistema Global seed je da postane regionalni lider u proizvodnji organskog mleka, organske hrane za preživare, organskog mesa i organskih prerađevina od voća i povrća

Od početka februara ove godine na rafovima prodavnica širom Srbije mogu se naći mlečni proizvodi pod

Opširnije...

JAČANJE KAPACITETA SRPSKOG AGRARA

* Glavni cilj formiranje Upravljačkog tela i IPARD agencije u skladu sa zahtevima i standardima EU
* Ministarstvo poljoprivrede sprema program obuke potencijalnih korisnika sredstava EU
* Sinhronizacija svih projekata s lokalnim samoupravama

Povodom zvaničnog završetka Tvining projekta "Jačanje

Opširnije...

SUZBIJANJE BOLESTI LISTA I KLASA

* Primena fungicida mora biti opravdana sa ekonomskog i ekološkog stanovišta, a primenjeni preparat mora ispoljiti visok stepen efikasnosti

Česta promena temperature i velika količina padavina izazvale su pojavu žućenja, a na nekim delovima gde se duže zadržao snežni pokrivač čak i pojavu

Opširnije...