TRAGOM VESTI DA SU U MESU RIBA PRONAĐENI VALJKASTI CRVI

RIBOJEDE PTICE PRENOSIOCI PARAZITA

* Sprovode se ispitivanja na osnovu kojih će se znati koliko je ovaj parazit, štetan po zdravlje ljudi, rasprostranjen kod nas


Vest da su u mesu primeraka riba izlovljenih u Dunavu i kanalu DTD pronađeni crvi ovih dana privlači pažnju domaće javnosti. Reč je o

Opširnije...

Kada se mogu očekivati IPARD programi EU u Srbiji
SNAŽNA PODRŠKA RURALNOM RAZVOJU
* Uspostavljanje IPARD struktura preduslov za aplikaciju,  odobravanje i isplatu sredstava iz pretpristupnih fondova
* Potencijalni korisnici već sada moraju da počnu s izradom projekata i prikupljanjem obimne

Opširnije...

KONTROLA PLODNOSTI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

PRVO ANALIZA PA ĐUBRENJE

* Za davanje precizne preporuke za đubrenje (prihrana strnih useva i predsetveno đubrenje okopavina) na bazi N-min metode uzorci zemljišta uzimaju se za sve biljne vrste u rano proleće. Vreme uzimanja uzoraka za prihranu strnih useva je kraj februara i početak marta, za

Opširnije...