DOBIJANJE TELADI ŽELJENOG POLA

* Tehnologija upotrebe seksiranog semena sa stanovišta fertilnosti gotovo je jednako efikasna kao i standardna metoda osemnjavanja, a sa 90 odsto sigurnosti omogućava dobijanje ženske teladi

Kada je 2003. godine američka kompanija ST Inc (Sedžing Tehnology) licencirala prozivodnju seksiranog semena,

Opširnije...

PROIZVODNJA TOVLJENIKA JE POSAO BUDUĆNOSTI

* Imamo kapacitet da proizvedemo 14.000.000 tovljenika i to vrlo brzo, pod uslovom da se proizvođači edukuju, udruže i osavremene način proizvodnje

Kukuruzom koji se proizvede u Srbiji naša zemlja mogla bi da nahrani 12.000.000-14.000.000 tovljenika svinja i na taj način ostvari trostruko veću zaradu

Opširnije...

USLOVI DRŽANJA UTIČU NA ZDRAVLJE ŽIVOTINJA

* Stanje površina za odmor i kretanje životinja utiče na stepen čistoće njihovog tela, pre svega donjih delova nogu, vimena, bokova i repa

Faktori koji utiču na higijenu staje zavise od karakteristika staje, odnosno od tipa objekta, njegovih dimenzija, unutrašnjeg rasporeda, tipa ventilacije i

Opširnije...

PERSPEKTIVAN UZGOJ TOVNIH RASA U SISTEMU KRAVA-TELE

* Tov u sistemu krava-tele je jeftiniji, manji je udeo ljudskog rada, a telad su zdravija

Govedarstvo je proizvodnja koja može da donese veliki profit, ali uprkos tome, broj kvalitetnih grla već godinama opada. Slično je i u proizvodnji mleka i kada je u pitanju uzgoj grla za meso. Osnovni problem, kako je

Opširnije...

IZVOZ OSNOVA ZA NAPREDAK PROIZVODNJE

* Izradom pravilnika o salmoneli uskladiće se domaće i EU zakonodavstvo i stvoriti uslovi za izoz

Domaće živinarstvo poslednjih godina beleži pad proizvodnje, pa se, u poređenju sa 2013. godinom, značajno smanjio broj roditeljskih jedinki, ali ujedno opada i broj proizvođača koji se bave ovom proizvodnjom.

Opširnije...