PERSPEKTIVAN UZGOJ TOVNIH RASA U SISTEMU KRAVA-TELE

* Tov u sistemu krava-tele je jeftiniji, manji je udeo ljudskog rada, a telad su zdravija

Govedarstvo je proizvodnja koja može da donese veliki profit, ali uprkos tome, broj kvalitetnih grla već godinama opada. Slično je i u proizvodnji mleka i kada je u pitanju uzgoj grla za meso. Osnovni problem, kako je

Opširnije...

IZVOZ OSNOVA ZA NAPREDAK PROIZVODNJE

* Izradom pravilnika o salmoneli uskladiće se domaće i EU zakonodavstvo i stvoriti uslovi za izoz

Domaće živinarstvo poslednjih godina beleži pad proizvodnje, pa se, u poređenju sa 2013. godinom, značajno smanjio broj roditeljskih jedinki, ali ujedno opada i broj proizvođača koji se bave ovom proizvodnjom.

Opširnije...

MELEŽENJE TOVNIM RASAMA NEOPRAVDANO ZAPOSTAVLJENO

* Stručna javnost pravi elementarnu grešku kada je u pitanju registracija životinja koje potiču od ukrštanja dve ili više rasa, jer ne postoji razlog da se melezi proglašavaju životinjama drugog reda

Svedoci smo činjenice da tržišta velikih zemalja, poput Kine, Turske i

Opširnije...

VOJVOĐANSKI ODGAJIVAČI PRAMENKE DOBIJAJU UDRUŽENJE

* Na skupu odlučeno da se odgajivači pramenke zajednički zalažu za dobijanje mogućnosti da umatiče ovce
* Veštačko osemenjavanje najbrži način za unapređenje proizvodnje

Odgajivači ovaca rase pramenka u Vojvodini osnovaće uskoro svoju asocijaciju kako bi se lakše borili za svoja prava,

Opširnije...

* Meso dagnji, morskih zvezda i algi se već koristi u obrocima za svinje i živinu

U želji da pronađu alternativne izvore proteina za ishranu životinja, posebno u organskim sistemima proizvodnje, naučnici se sve više okreću morskim organizmima, pre svega dagnjama, algama i morskim zvezdama. Kako

Opširnije...