Varadincu iz Kumana šampionski pehar
Na izložbi koza prikazano je ukupno 58 grla četiri rase: alpska, sanska, balkanska i srpska bela. Ocenjivačka komisija dodelila je četiri Velika šampionska pehara, jedan Srebrni pehar i jedan Pehar Novosdskog sajma. 
Rajko Varadinac iz Kumana osvojio je Veliki šampionski pehar za izloženu

Opširnije...

Cigaju pretopio u safolk
Ovčarska izložba je po raznovrsnosti rasa, boju grla i izlagača bila najmasovnija.  Da bi omogućio svim zainteresovanim odgajivačima da prikažu svoja grla na Sajmu, a zbog organičenog izložbenog prostora, organizator izložbe je ograničio broj grla po izlagaču na najviše dve kolekcije. To je,

Opširnije...

Na ovogodišnjoj izložbi stoke na Sajmu, "Delta agrar" je prikazao najkompletniji program, izloživši kvalitetna priplodna grla mlečnih goveda holštajn-frizijske rase, zatim svinja - nazimica rase landras i F1 generacije, krmaču s prasadima i tovne svinje i ovce rase il de frans.

Opširnije...

Bezuslovni ljubitelji zelene hrane
* Stado se ponaša u skladu s dnevnom svetlošću - pasu nakon izlaska Sunca, leže sredinom dana i ponovo jedu uveče
 
Pašnjački sistem uzgoja i ishrane goveda postoji od davnina, a  zadržao se do današnjih dana. Međutim, s promenom načina života ljudi menjao se i sistem

Opširnije...

Broj somatskih ćelija opao za 50.000 u mililitru
Tokom poslednjih 10 godina prosečan broj somatskih ćelija  u mleku krava koje se uzgajaju u Holandiji pao je za 50.000, što je utvrđeno na osnovu izveštaja iz laboratorija. Prosečan broj somatskih ćelija u mililitru mleka je tokom 2018. godine iznosio 173.000, a 2008. godine u svakom

Opširnije...