Ovčarska izložba je po raznovrsnosti rasa, boju grla i izlagača bila najmasovnija.  Da bi omogućio svim zainteresovanim odgajivačima da prikažu svoja grla na Sajmu, a zbog organičenog izložbenog prostora, organizator izložbe je ograničio broj grla po izlagaču na najviše dve kolekcije. To je, međutim, bilo razlog što ocenjivačka komisija nije mogla da proglasi apsolutnog šampiona, što, naravno, ne umanjuje kvalitet prikazanih životinja, koje su bile u odličnoj kondiciji i dobro pripremljene za izložbu.
Veliki šampionski pehar za izložene kolekcije ovaca različitih kategorija rase safolk dobio je odgajivač Đerđ Hancko iz Kule, koji se više od 30 godina bavi ovčarstvom. Najpre je gajio cigaju, a pre više od jedne decenije počeo je oplemenjivanje s ovnovima safolk rase. Danas su njegove ovce u čistoj krvi safolk rase. Za rasu safolk se opredelio iz više razloga. Najpre što je to mesnata ovca, po kvalitetu mesa ubraja se u prve četiri rase u svetu. Zatim, kako kaže Hancko, dobre je plodnosti. Najčešće ojagnji dva jagnjeta, ređe jedno ili tri. Dobra je majka i ima dovoljno mleka da othrani podmladak. Jagnjad dobro napreduje, u prvih 100 dana života dnevni prirast je 350 grama.
- Ovce safolk rase dobro koriste pašu. Moja farma je stacionirana na pašnjaku površine 15 hektara. Pašnjak je ograđen električnom ogradom, a ispaša je po pregonima. Od maja do oktobra grla su na otvorenom, a zimi su na frami, gde ih hranim kvalitetnim senom lucerke, kukuruznom silažom i koncentrovanim hranivima, kaže Hancko, ističući da su životinje veoma prilagodljive na promene uslova gajenja i da vrlo lako prihvate držanje u zatvorenom prostoru.
Parenje je sezonsko, a njihova prirodna pripusna sezona je od juna do januara. Hancko organizuje pripust tako da se jagnjenje odvija u tri grupe. Priplodne ovnove uvozi iz Holandije, Belgije i Britanije. Obično ide jedan ovan na 50 ovaca, ali Hancko praktikuje da ga pripušta na 25 do 30 ovaca kako bi formirao više novih linija. Jagnjad uglavnom prodaje za priplod, nešto završi u klanici, a deo ostavlja za remont stada. Ima kupca i za kožu i vunu, pa tako svaki proizvod koji ovca daje i naplati.