* Studenti će ovde sticati praktična znanja, a korisnici usluga po povoljnim cenama mogu da obave sve vrste lečenja i analiza zdravstvenog stanja svojih životinja, ali i da dobiju besplatnu stručnu ekspertizu

Pre tri meseca na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu otvorena je Veterinarska klinika, najsavremenija te vrste na teritoriji Vojvodine. Wenim otvaranjem studenti smera Veterinarska medicina dobili su, po prvi put nakon 16 godina koliko ovaj smer postoji, mogućnost da radeći u najsavremenijim objektima, opremljenim najmodernijom opremom na samom fakultetu steknu praktična znanja koja će moći da koriste nakon studija, kada počnu samostalno da obavljaju posao za koji su se školovali. A da su studenti i te kako raspoloženi da stiču znanja u oblasti veterinarske medicine svedoči broj prijavljenih za upis na ovaj smer koji je ove, ali i prethodnih godina bio znatno veći u odnosu na predviđenu kvotu. Otvaranjem klinike u čije je formiranje Pokrajinska vlada uložila 23.000.000 dinara nije završeno njeno opremanje. Nabavka nove opreme je u toku, a cilj je da ova klinika, s laboratorijom, opravda ulogu koja joj je namenjena, da bude krovna institucija u pružanju dijagnostičkih usluga i lečenju životinja bilo da se radi o kućnim ljubimcima ili o velikim farmskim životinjama. Nedavno je list "Poljoprivrednik" posetio ovu kliniku upravo sa željom da vidi kako se odvija ovaj veliki, pionirski poduhvat od ogromnog značaja za Pokrajinu.
- Veliko nam je zadovoljstvo što smo studentima posle 16 godina uspeli da obezbedimo praktičnu nastavu u okviru fakulteta, a ne samo na farmama i u institucijama s kojima sarađujemo. Specijalizanti su dobili mogućnost da ovde obave svoj veterinarski staž, a nakon toga i da polažu državni ispit, ističe prof. dr Branislava Belić, šef katedre za veterinarsku medicinu Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.
Kako je prof. dr Belić istakla, napravljen je koncept koji obuhvata 10 laboratorija kojima će biti pokrivena široka paleta analiza. Neke od ovih laboratorija već rade, a ostale će, kako se nada, praktično zaživeti u periodu najduže do dve godine.
- Trenutno radi laboratorija za patološku fiziologiju, uskoro će se otvoriti i laboratorija za molekulske tehnike, laboratorija za patologiju i patološku morfologiju, očekujemo i početak rada dela laboratorije za mikrobiologiju. Uskoro nam predstoji i program akreditacije po evropskim standardima. Naša je namera da studentima pružimo kompletan program obrazovanja kako bi mogli da uspešno završe studije i steknu znanje i veštine koje su im neophodne da bi mogli kvalitetno da obavljaju svoju delatnost, ističe prof. dr Belić uz napomenu da je to i do sada bilo moguće, ali će klinika i laboratorija ipak pružiti kvalitet više u odnosu na pređašnji period.

I lečenje i prevencija

Osim obrazovanja studenata, akcentiraće se i saradnja s veterinarima koji rade na terenu. Sa njima će se razmenjivati iskustva u lečenju životinja i imaće mogućnost dobijanja ekspertize, koju će im pružiti nastavnici, docenti, profesori... Bitan segment rada biće i nastavak i proširenje saradnje s farmama i drugim privrednim subjektima kojima će se po veoma povoljnim uslovima pružati usluge. Pri tome, stručnjaci fakulteta će izlaziti na farme i na licu mesta obavljati lečenje, dijagnostiku i uzimanje uzoraka. Nakon obavljenih pregleda i laboratorijskih analiza korisnicima će dati i besplatnu ekspertizu, odnosno tumačenje rezultata i sugerisati šta proizvođači eventualno treba da promene u ishrani životinja kako bi poboljšali zdravstveno stanje na farmi.
Novosađani, ali i oni kojima novosadski Poljoprivredni fakultet nije daleko, u ovoj klinici mogu da leče svoje kućne ljubimce, a u planu je i nabavka mobilne klinike za velike životinje.
U toku je, kako napominje prof. dr Belić i nabavka ultrazvučnog aparata i digitalnog rendgena, a sredstva su obezbedili Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživački rad i Pokrajinska vlada.
- Imaćemo i kardiološku dijagnostiku životinja, a kada se završi ceo taj proces, ovo će biti jedna velika poliklinika koja će svima koji se bave uzgojem životinja u Vojvodini omogućiti da dobiju ekspertizu, pomoć, konsultaciju i na taj način će doprineti da životinje budu zdravije, a sami proizvođači imaju veću ekonomsku korist, ističe prof. dr Belić.
 Ova klinika već sada predstavlja tercijarni nivo zdravstvene zaštite životinja, odnosno ako bi je poredili s humanom medicinom, to je svojevrstan klinički centar, odnosno krovna vojvođanska institucija za dijagnostiku i lečenje životinja. U narednom periodu svi korisnici usluga to treba i da shvate, kao i da se u slučaju komplikovanijih lečenja za pomoć obrate fakultetu. Treba napomenuti da, osim lečenja i dijagnostike, fakultet može da im pruži i usluge sudskog veštačenja.

Najsavremenija labortorija

Kada je u pitanju laboratorijski rad, fakultetska laboratorija za patološku fiziologiju je jedina registrovana u domenu kliničke hematologije i biohemije na teritoriji Vojvodine, u koju uzorke mogu da donose svi zainteresovani, bilo da su to pravna ili fizička lica.
- Klinika ima tri segmenta rada, praktični, istraživački i nastavni rad. Kada govorimo o praktičnom radu i analizi uzoraka, formirali smo cene usluga koje su popularne i mogu se videti na sajtu fakulteta, a cilj nam je da popularišemo naše usluge i omogućimo da studenti u praksi vide što više laboratorijskih analiza, kaže doc. dr Marko Cincović, odgovorno lice u laboratoriji u kojoj se trenutno ispituje jedan novi preparat, koji će imati ulogu zaštite svinja u intenzivnom uzgoju od uticaja visoke temperature.
Napominje da laboratorija ima najsavremeniju opremu za biohemijska istraživanja, poluautomatski i automatski analizator, opremu za hematološka istraživanja, merenje koagulacije krvi, analizu urina, kao i mikroskope i drugu prateću opremu. Uskoro se planira nabavka aparata za gasne analize krvi, kompletnu endokrinološku analizu, imunohemijska ispitivanja... Doc. dr Cincović ističe i da laboratorija daje sveobuhvatne analize koje se odnose na kompletan metabolički i zdravstveni status na jednoj farmi.
- Do sada se u našoj regulativi pažnja obraćala samo na zarazne bolesti, međutim s obzirom na to da su u proizvodnju uključene visokokvalitetne životinje, neophodno je ispratiti i sve nezarazne bolesti i biološke varijacije njihovih osobina. To se postiže analizom metabolizma u laboratoriji, što će omogućiti da znatno bolje sagledamo biološke osobine životinja, pomognemo im da budu zdravije i na taj način unapredimo proizvodnju, kaže Cincović.

A. Milić