Bezuslovni ljubitelji zelene hrane
* Stado se ponaša u skladu s dnevnom svetlošću - pasu nakon izlaska Sunca, leže sredinom dana i ponovo jedu uveče
 
Pašnjački sistem uzgoja i ishrane goveda postoji od davnina, a  zadržao se do današnjih dana. Međutim, s promenom načina života ljudi menjao se i sistem

Opširnije...

Broj somatskih ćelija opao za 50.000 u mililitru
Tokom poslednjih 10 godina prosečan broj somatskih ćelija  u mleku krava koje se uzgajaju u Holandiji pao je za 50.000, što je utvrđeno na osnovu izveštaja iz laboratorija. Prosečan broj somatskih ćelija u mililitru mleka je tokom 2018. godine iznosio 173.000, a 2008. godine u svakom

Opširnije...

Ambijentalni uslovi važni za vrhunsku proizvodnju mleka
* Genetika i ishrana su važne, ali bez odgovarajućeg smeštaja, osvetljenja, pristupa čistoj vodi ne može biti napretka u proizvodnji
* Dobra vest za proizvođače je da najčešće nisu potrebna značajna ulaganja da bi se stanje popravilo
 
Danas se na savremenim mlečnim farmama

Opširnije...

PUT DO PROIZVODNJE BEZBEDNE HRANE NA GAZDINSTVIMA

* Primena Pravilnika je put da se bolje uredi poslovanje mnogobrojnih malih proizvođača i osigura zdravstvena bezbednost i kvalitet njihovih proizvoda

Ljudi imaju pravo da hrana koju jedu bude zdravstveno bezbedna i prikladna za upotrebu. Bolesti i povrede izazvane hranom spadaju u najneugodnije, a mogu

Opširnije...

Udruživanjem proizvođača u klastere i zadruge i saradnjom s važnim institucijama trebalo bi da se prevaziđu problemi u proizvodnji, plasmanu i iskoreni bolest AEK

Problemi u kozarskoj proizvodnji, plasman i prerada proizvoda, udruživanje, ali i zdravstvena nega koza, posebno sa aspekta sve raširenije

Opširnije...