Ambijentalni uslovi važni za vrhunsku proizvodnju mleka
* Genetika i ishrana su važne, ali bez odgovarajućeg smeštaja, osvetljenja, pristupa čistoj vodi ne može biti napretka u proizvodnji
* Dobra vest za proizvođače je da najčešće nisu potrebna značajna ulaganja da bi se stanje popravilo
 
Danas se na savremenim mlečnim farmama

Opširnije...

PUT DO PROIZVODNJE BEZBEDNE HRANE NA GAZDINSTVIMA

* Primena Pravilnika je put da se bolje uredi poslovanje mnogobrojnih malih proizvođača i osigura zdravstvena bezbednost i kvalitet njihovih proizvoda

Ljudi imaju pravo da hrana koju jedu bude zdravstveno bezbedna i prikladna za upotrebu. Bolesti i povrede izazvane hranom spadaju u najneugodnije, a mogu

Opširnije...

Udruživanjem proizvođača u klastere i zadruge i saradnjom s važnim institucijama trebalo bi da se prevaziđu problemi u proizvodnji, plasmanu i iskoreni bolest AEK

Problemi u kozarskoj proizvodnji, plasman i prerada proizvoda, udruživanje, ali i zdravstvena nega koza, posebno sa aspekta sve raširenije

Opširnije...

* Farmeri znaju koliko će proizvesti, po kojoj ceni prodati, imaju svu neophodnu stručnu i tehnološku pomoć i redovno idu na odmor

Stočar koji ima veliku farmu muznih krava, koji svake godine ide na odmor i svaki drugi vikend mu je slobodan. Zvuči kao bajka, ali nije. Stočari u Kanadi zaista žive

Opširnije...

MOŽE LI SE ISKORISTITI ŠANSA I PROFITIRATI OD TOVA JUNADI

* Priča o prepoznatljivom i konkurentnom srpskom brendu kada je u pitanju juneće meso na klimavim je  nogama, jer nemamo standardizovanu proceduru u procesu proizvodnje od njive do trpeze

Već mesecima gotovo da ne prođe dan, a da se u sredstvima informisanja ne pojavi vest ili komentar o tovu junadi

Opširnije...