U ČAST NOVOG HLEBA

* Posao je trajao od ranog jutra do kasno u noć, a učestvovali su svi članovi domaćinstva
* Da bi se posao što pre završio, pomagali su i rođaci, a oni imućniji, s većim površinama pod pšenicom, angažovali su i najamnu radnu snagu
* Na kraju žetve, kada je bilo sigurno da nepogode

Opširnije...

* Povezivanjem gastronomske ponude, u kojoj su zastupljeni lokalni brendovi, s turističkom može se podstaći ravnomerniji regionalni razvoj i mladi se mogu zadržati na selu

Polemike o tome kako bi srpska poljoprivreda mogla da podigne konkurentnost vode se često, ali većina se slaže da najveću šansu

Opširnije...

ULAŽU U SELA, POMAŽU POLJOPRIVREDNICIMA

* Lokalne samouprave obezbeđuju proizvođačima besplatno seme, voćne sadnice, plaćaju osemenjavanje i matičenje muznih grla, a pojedine otplaćuju i kamate na kredite, podstiču organsku proizvodnju...

Agrarni budžet za ovu godinu, kao što je poznato, iznosi nepunih 44,9 milijardi dinara i veći je za

Opširnije...

STARENJE I RURALNI RAZVOJ

* Od 4.709 sela u Srbiji, u 200 više nema ljudi, a još 1.200 je na ivici nestajanja. U 50.000 seoskih kuća više niko ne živi, a u 150.000 neko od potomaka dolazi samo povremeno
* U 173 seoske škole nastavu pohađa samo jedan đak
* Prema demografskim predviđanjima, u narednih 15

Opširnije...