Proizvođač  priključnih  poljoprivrednih mašina Hisarlar široj javnosti u Srbiji se prvi put predstavio na štandu "Agropanonke",  generalnog  zastupnika ovog turskog proizvođača,na prošlogodišnjem Poljoprivednom  sajmu  u  Novom  Sadu. 

Iako  ova porodična kompanija ima tradiciju dugu više od četiri i po decenije u metaloprerađivačkoj industriji,  koja obuhvata proizvodnju kabina  za traktore, kao i komponenti za avio i vojnu  industriju,    tek  pripajanjem  grupaciji Mahindra&Mahindra kompanija je svoje proizvode  počela  da  plasira  širom  sveta.  Naime, 2016.  indijska  grupacija  postala  je  vlasnik 75,1 odsto Hisarlar kompanije.  Prve traktorske kabine u Turskoj proizvedene  su u pogonima Hisarlar,  a proizvođač ima i bogato iskustvo u izradi sklopova za građevinsku  industriju  i  u  proizvodnji  šasija.  U sektor  proizvodnje  priključnih  poljoprivrednih  mašina      kompanija  Hisarlar ušla  je 1985,  otkada  se kvalifikovala  kao  specijalista u ovoj grani industrije.

Na  domaćem  tržištu  u  Turskoj,  Hisarlar je lider u proizvodnji mašina za obradu zemljišta i ima najveći udeo na tržištu. Pripajanjem  grupaciji Mahindra&Mahindra dileri širom sveta ove grupacije postali su ujedno i zastupnici  Hisarlar proizvoda. Tako je  i   novosadsko  preduzeđe  "Agropanonka",  kao  najzna-čajniji diler na Balkanu, počelo s plasmanom proizvoda  Hisarlar. Pripajanjem indijskoj  grupaciji  Hisarlar je  proširio  asortiman  proizvoda, a znatno je povećan i izvoz. Tako su sada deo asortimana i prskalice kao i zelena linija mašina.

Da  su mašine za obradu zemljišta prepoznatljiv  znak proizvođača Hisarlar, potvrđeno je i na našem tržištu predstavljanjem rotacionih sitnilica,  koje  se  proizvode  u  širinama radnog zahvata od 185 do 400 centimetara, a  koje  u  radu  zahtevaju  pogon traktora sa 40 do 140 konjskih snaga. I različite verzije malčera,  namenjenih  prvenstveno  za  obradu zemljišta  u voćnjacima, deo su proizvodnog programa, i to u zahvatima širine 1,60 do 2,10 metara. Na Salonu SIMA prikazano je i rešenje roto-drljače, i to modela radnog zahvata četiri  metra.  Ova  drljača  predviđena  je  za rad na dubini do 28 centimetara, a za rad zahteva  agregatiranja s traktorom sa 150 do 180 konjskih  snaga,  u  zavisnosti  od  tipa  zemljišta. Predviđeno je da se ova roto-drljača koristi i u kombinaciji sa sejalicom za strnine, te  je  setvu  moguće  obaviti  u  jednom  prohodu, što smanjuje troškove proizvodnje.

I  kratke  tanjirače,  lakog  i  teškog  tipa, kao i klasične, teške s rasporedom diskova X deo su ponude proizvođača Hisarlar. Kratke tanjirače se proizvode s diskovima prečnika 510,  560  i  610  milimetara.  Ukupna  širina kratkih tanjirača je od 260 do 38 milimetara, a u zavisnosti od instaliranog diska rade na dubini od 20 do 30 centimetara.  Kratka tanjirač a proizvodi se i u kombinaciji s rešetkastim valjkom, a u paleti mašina namenjenoj za pripremu i obradu zemljišta je kultivator KV. Na kultivatoru su radni organi raspoređeni u tri reda, iza kojih su postavljeni diskovi  i valjak za konačnu nivelaciju zemljišta.

Tehnika za setvu strnina je takođe u ponudi. Za ove modele se može reći da su jednostavni  i  laki  za  upotrebu.  Žitna  sejalica HMS proizvodi se u pet varijanti, 16, 18, 20, 22 i 24. Broj na modelu označava i broj setvenih redova,  odnosno  diskosnih  ulagača.  Diskovi  su postavljeni na međurednom rastojanju 12,5 metara, a na sejalicama se montiraju rezervoari za seme zapremine od 260 do 380 litara. Za rad ove sejalice iziskuju traktor sa  40  do  76  konjskih  snaga.  Sva podešavanja na mašini su ručna.

Nošene ratarske prskalice FS proizvode se u pet različitih modela u koje se ugrađuju rezervoari  zapremine  400,  600,  800  i  1.000 litara. Radni zahvat krila prskalice je 10, 12  i  16  metara.    Na  prskalici  se  ugrađuje klipno-membranska pumpa kapaciteta 71, odnosn  96 litara u minuti. U radu prskalice se postiže pritisak od 50 bara. Rasprskivači su na krilima raspoređeni na međusobnom rastojanju 50 centimetara. Visina krila prskalice  se podešava ručno, kao i otvaranje krila.  Pumpa  za  pogon  koristi priključnovratilo traktora koje radi na 540 obrtaja u minuti. Prskalice FS se isporučuju s podvozom. 

Značajan  segment  u  proizvodnji  čine  priključne  mašine  takozvane  zelene  linije.  To su  različiti  modeli  kosilica,  kako  bubnjastih, tako i diskosnih, sakupljača sena, prevrtač a, priključnih mašina za silažu, zatim presa kvadro i odskora okruklih bala s motalicama. U asortimanu se nalaze i mikser-prikolice,  čime  je  zaokružen  program  namenjen stočarskoj proizvodnji.  Najnovijei  modeli  presa  okruglih  bala  s motalicama SB 1150 i SB 1150 Pro, od kojih je jedan prikazan na SIMA, namenjeni su za proizvodnju  bala silaže mase do jedne tone.  Kapacitet presa je 50 po satu. Rad ovih presa je kompletno  elektronski  kontrolisan  što  povećava  ergonomiju  korišćenja  ovih  mašina.Bale  se  obmotavaju  plastičnom  folijom  ili mrežicom.

Marija Antanasković