Nije tajna da je aplikacija tečnog stajnjaka na zemljište delikatan proces. Ako se pogrešno nanese ovo đubrivo oslobađa velike količine amonijaka koji ne samo što su štetni po životnu sredinu već su i uzrok neprijatnih mirisa što nije situacija koju komšije s radošću prihvataju.

Neadekvatno korišćenje ove vrste đubriva ostavlja posledice i na troškove u proizvodnji jer primorava farmera da dodatno koristi mineralna đubriva. Da bi se ispunili zahtevi prema pravilnoj aplikaciji tečnog stajnjaka ili osoke najveću ulogu ima mašina-cisterna koja se korisiti. Na sajmu SIMA u Parizu belgijska kompanija Joskin predstavila je novi model cisterne Modulo Advantage namenjena za korišćenje na manjim parcelama. Za ovaj model proizvođač je nagrađen i priznanjem “Mašina godine 2019” u svojoj kategoriji.  

Modulo Advantage je jednostavna mašina namenjena za rad u agregatu s traktorima snage oko 110 konjskih snaga. Mašina ima rezervoar zapremine 11.000 metara, a može se isporučiti sa Pendislide Basic granom za aplikaciju đubriva.

Granu, koja je takođe novi proizvod Joskin, karakterišu visoke tehničke performanse i maksimalna jednostavnost u korišćenju.  Na kraju, rad grane je automatski kontrolisan, a ima i Scalper© maserator odnosno sitnilicu. Ertalon ulagači imaju konstantan pritisak na zemljište i omogućavaju takvu distribuciju da su nutritijenti uvek dostupni biljci u zoni korena. Prednosti korišćenja ove cisterne ogledaju se i u velikom izboru pneumatika. Tako se na cisternu mogu postaviti pneumatici 800/65R32 koi omogućavaju opterećenje 9.900 kilograma i brzinu kretanja od 40 kilometara na sat. Ako je potrebno na Modulo Advantage se može nadograditi i prednja ruka za punjenje.

Kako bi cisterna Modulo Advantage dospela do što više poljopirvrednika, proizvođač, kompanija Joskin, ovu mašinu trenutno nudi po specijalnoj ceni o čemu se možete informisati i kod distribitera  ovih mašina na domaćem tržištu, kompanije "Kite d.o.o" u Novom Sadu. 

M. Antanasković