* Setvenim jedinicama se upravlja preko centralne  kompjuerske jedinice koja je postavljena na sejalici, a čiji rad se kontroliše iz kabine preko ISOBUS
 
Kompanija Monosem je i na pariskom salonu SIMA potvrdila da u svom poslovanju poklanja veliku pažnju istraživanju, i razvoju, kao i to da su novonastali proizvodi ne samo u skladu sa zahtevima korisnika nego i da verno prate Industrijaku revoluciju 4.0. U skladu s tim, na svom štandu u hali 6 ova kompanija, koju na domaćem tržištu predstavlja multinacionalna kompanija Agrimatco s predstvništvom u Novom Sadu i Begeču, prezentovala je najnoviju verziju potpuno električne sejalice namenjene za setvu širokorednih biljnih vrsta.  U odnosu na poslednje rešenje, sada dostupan model ove sejalice sklapa se potpuno električno. Ova osmoredna vučena sejalica ima Monoshox NX Me setvenu jedinicu. Kao i na drugim električnim modelima sejalica Monosem, i na ovom se setvena jedinica pogoni motorima sa reduktorom preko zupčastog kaiša. Setvenim jedinicama se upravlja preko centralne  kompjuterske jedinice koja je postavljena na sejalici, a čiji rad se kontorliše iz kabine preko ISOBUS TOUCH Mini, TOUCH ili TOUCH Pro terminala. Ova sejalica opremljena je i ulagačima mineralnog đubriva, a distibuteri đubriva pogone se preko dva električna motora. Korisnik može podešavati količinu đubriva, takođe iz kabine preko ISOBUS terminala. Postoji opcija i da se prekine aplikacija đubriva na polovinu mašine zaustavljanjem jednog od dva motora ručno ili automatski preko TC-SC funkcije. Ovom  sejalicom obezbeđen je i unos mikrogranulisanih hraniva preko Microsem jedinica mikrogranulatora pogonjenih sa tri električna motora. Microsem jedinicama upravlja centralna kompjuterska jedinica kontrolisana ISOBUS terminalom. Korisnik dozu hraniva može podesiti iz kabine, a tok hraniva može zaustaviti ručno ili auomatski, takođe preko TC-SC funkcije, i to duž cele sejalice ili na određenoj sekciji. Kao i sve Monosem električne sejalice, i ova ima za ECU S8000E sertifikovane UT, TC-SC, TC-BAS, TC-GEO od strane AEF. Kompjutrerska jedinica ECU S8000E može menjati setvenu populaciju u skladu sa učitanom mapom na terminalu. U zavisnosti od tipa terminala, postoji i mogućnost da se upravlja drugim mapama za unos hraniva ili mikrogranulata. Nova verzija električne sejalice korisniku nudi komfor, a unapređuje preciznost u radu i optimizuje inpute. 
Proizvođač setvene i tehnike za obradu zemljišta i negu useva Monosem u Parizu je predstavio i novu verziju sejalica za povrtarske biljne vrste, i to verzija A, B, B2, C, D i D2. Naime, ovi modeli će tokom ove sezone u limitiranoj količini korisnicima biti na raspolaganju sa V duplim diskosnim otvaračima brazde. Prednost diskosnog otvarača najviše se uočava u setvi u zemljište s puno biljnih ostataka. Ovo rešenje omogućava bolji kontakt semena i zemljišta, što garantuje optimalnu setvu. Održavanje zadate dubine setve postiže se sistemom za uravnoteženje. Naime, kontrola dubine setve obavlja se preko prednjeg samočistećeg točka koji je ostavljen na svakoj strani duplog diska, kao i samočistećeg točka zatvarača brazde prečnika dva inča. Na sejalici MS u verziji V pritisak se podešava preko opruga, što unapređuje stabilnost, kao i kapacitet penetracije, što se posebno uočava u radu u teškim uslovima.  Kao i na drugim verzijama MS sejalica, i na ovoj pritisak na seme obavlja točak od livenog gvožđa s premazom nerđajućeg čelika. U zavisnosti od izvedbe, MS sejalica omogućava setvu na međurednom rastojanju od 14,20 i 25 centimetara, kao i setvu u duple redove i trake. 
Premijerno na SIMA predstavljen je i model vučenog rezervoara za mineralno đubrivo CT 3500  namenjen za rad u kombinaciji sa sejalicama do 12 setvenih jedinica. CT 3500 zapremine rezervoara 3.500 litara ima dvostruku jedinicu za distribuciju đubriva od nerđajućeg čelika. Distributeri đubriva su izgrađeni po istom principu kao i dobro poznati Monosem rezervoar koji se kači napred na traktor. Radom distributera se upravlja preko ISOBUS ECU F800E, koji ima sertifikat AEF za US, T-BAS i TC-BAS funkcije.  Radar montiran na nosač rezervoara omogućava automatsku regulaciju. Turboventilator obezbeđuje prenos đubriva na jedinicu sa diskovima kroz dva kanala na sejalicu. Rezervoar ima platformu s pristupom sa strane i opremljen je sitom, pokrivačem, agitatorima u senzorima. 
Agrimatco je odnedavno i zastupnik tehnike za zaštitu bilja francuskog proizvođača Tecnoma, koji u svom proizvodnom programu ima nošene, vučene i samohodne prskalice. Ova kompanija je na SIMA premijerno predstavila nekoliko proizvoda, uključujući i komercijalno lansiranje krila L-TecLine, novi upravljački terminal Smartop, kao i biorazgradivu tečnost za čišćenje prskalice T’Clean, koja ne utiče agresivno na komponente. Kroz poslednje realizovan projekat Tecnoma kompanije L-TecLine, krila na prskalici Tecline-L,  obuhvaćena su rešenja koja su prilagođena novim praksama i poslednjim standardima, a koja zadovoljavaju visoke zahteve u pogledu stabilnosti i monitoringa. Zahvaljujući "pametnoj" suspenziji i duploj blokadi ogranka krila garantuje se rigidnost.  Krila prskalice Tecline-L proizvode se u radnim zahvatima od 30 do 39 metara. Kompanija Tecnoma nastavila je i razvoj terminala, a kao inovativno rešenje predstavljen je Smartop, koji obuhvata sve funkcije svojih prethodnika, ali obezbeđuje primenu precizne poljoprivrede, s obzirom na to da ima koncept rada GPS-sve u jednom.
 
Tekst i foto: 
Marija Antanasković