Pre četiri decenije, 1977. godine proizvođač poljoprivrednih mašina, kompanija Case IH prvi put je javnosti predstavila patentirano rešenje univerzalnih kombajna Axial Flow, specifičnih po aksijalnoj vršidbenoj komori. Osnovna odlika ovih kombajna je aksijalni rotor na kojem se obavljaju i izvršaj i separacija zrna. Decenijama unazad kombajni Case IH s aksijalnom tehnologijom su redizajnirani u cilju zadovoljenja potreba korisnika, povećanja efikasnosti i modernizacije. Nedavno, krajem jula, evropskim novinarima su u Drezdenu predstavljeni najnoviji modeli Axial Flow kombajna serije 250. Novi modeli serije 250 zameniće u 2019. seriju kombajna 240. Najznačajnija novina na seriji 250 jeste upravljački sistem AFS Harvest Command automation koji doprinosi minimalizovanju gubitaka i oštećenja zrna, uz istovremeno maksimalno iskorišćenje radnih performansi. Kontrolni sistem elevatora hedera prilagođava ključne elemente mašine za optimalni protok žetvene mase, a značajnu ulogu u povećanju efikasnosti rada kombajna ove serije imaju i nova kamera zrna i senzori pritiska na sitima na osnovu čijih merenja se reguliše broj obrtaja ventilatora i otvorenost sita.

Nove automatske funkcije instalirane su na kombajnu kako bi omogućile rukovaocu da na lakši način, najefikasnije iskoristi performanse mašine koje se odnose na protok mase i kvalitet izvršenog zrna. Kompanija Case IH će u 2019. godini plasirati tri nova modela serije 250 Axial-Flow kombajna, koji će zameniti postojeće modele 7240, 8240 i 9240. Najveći model nove serije 250 pogoni motor sa 634 konjske snage. Jedan od modela nove serije, kako je najavljeno u Case IH, biće prikazan u radu i na njivama u Srbiji, posredstvom novosadskog preduzeća Titan Machinery.
- Kada je reč o novim kombajnima, fokus je dat na unapređenje produktivnosti kombajna i operatera. Naš cilj je da uz nove modele pomognemo korisnicima u donošenju odluka prilikom rada, a da podešavanja mašina u cilju ostvarivanja željenog ishoda budu lakša. Na ovaj način može da se pomogne ne samo operateru s bogatim iskustvom u podešavanju radnih performansi već i manje iskusnim operaterima kako bi brzo uradili potrebna podešavanja i tako iskoristili mašinu na najbolji način, objasnio je August fon Ekardštajn, Case IH marketing produkt menadžer za kombajne u Evropi, Africi i na Srednjem istoku.

Novi AFS Harvest CommandTM automation

Srce izmene na novim 7250, 8250 i 9250 Axial-Flow kombajnima je automatizovan AFS Harvest CommandTM automation upravljački sistem. Paket ove kompletno nove tehnologije koristi 16 senzora koji neprestano prate inpute mašine na osnovu kojih se radi sedam različitih podešavanja u cilju maksimalnog iskorišćenja performansi kombajna. Upravljanjem preko terminala AFS Pro700 u kabini kombajna sistem automatski prilagođava podešavanja kombajna za rad u pšenici, uljanoj repici, kukuruzu i soji. Korisnik ima obavezu da izabere željeni usev, na osnovu čega će se performanse mašine podesiti na željeni nivo. Osnovnu verziju AFS Harvest CommandTM automation karakteriše već dokazan ACS sistem za automatsko podešavanje rada u skladu s vrstom useva. Podešavanje radnih parametara kao što su brzina ventilatora ili zazor podbudnja obavlja se u skladu sa izabranim usevom na AFS terminalu, što eliminiše potrebu za pojedinačnim podešavanjem elemenata. Rukovalac zahvaljujući ovom automatskom sistemu može da podesi kombajn, ali i da memoriše podešavanja za korišćenje u budućnosti.
U modele serije 250 instaliran je i novi sistem za kontrolu protoka mase koji podešava brzinu kretanja elevatora hedera na osnovu opterećenja mase i željenih performansi. Novi elevator hedera, u odnosu na onaj iz serije 240 kombajna, ima za 18 odsto više dizanje hedera. To je omogućeno ugradnjom novog hidrauličnog cilindra većeg kapaciteta. U zavisnosti od modela kombajna, elevator ima kapacitet dizanja 4,5, 5,2, odnosno 6,1 tonu na najvećem Axial-Flow kombajnu. To omogućava rad kombajna s hederom radne širine 13,5 metara i adapterom za kukuruz od 18 redova.
Elevator hedera je ojačan, a na lancima elevatora postavljene su letvice specifičnog profila koji ne dozvoljava ulazak stranih tela u vršidbenu komoru. Na kombajnu je obezbeđeno uzdužno nivelisanje hedera, kao i pomeranje napred-nazad za 12 stepeni.
Rukovalac ciljano podešava maksimalno opterećenje motora i brzinu kretanja, a Feedrate Control obezbeđuje rad u skladu s ovim limitima. Sistem Feedrate Control može precizno kontrolisati brzinu kretanja na osnovu vrste useva i opterećenja pogona. Ovaj sistem se može koristiti kao standardna samostalna funkcija u svim tipovima useva.
Najnaprednija opcija na kombajnima serije 250 je potpun AFS Harvest CommandTM automation, koji obavlja automatsko podešavanje izvršaja i separacije zrna na osnovu podešavanja postavljenih od strane Feedrate Control, kao i monitoring kvaliteta zrna. Za ova podešavanja koriste se podaci o kvalitetu zrna s kamere i sa senzora pritiska na sitima. Naime, preko kamere se, zahvaljujući patentiranom sistemu za identifikaciju slomljenih zrna i nečistoća, koristi multispektralna emisija svetlosti, vidljivi i nevidljivi spektar. Ova patentirana tehnologija pomaže kameri za zrno da radi preciznije monitoring kvaliteta zrna, uz osvetljenje sa UV, plavim, zelenim, crvenim i infra-crvenim svetlom. Kombinuje pet spektara svetlosti, obezbeđujući unapređenje detekcije ekspozicijom na slomljenom zrnu. Na osnovu dobijenih rezultata, ako je prljavština prisutna u većoj meri nego što je poželjno, AFS terminal upozorava operatera u kabini.
Sistem AFS Harvest CommandTM može se koristiti u četiri različita radna moda. U svim slučajevima rukovalac podešava maksimalno opterećenje motora i maksimalnu brzinu kretanja za kombajn koji radi. U modu performansi kombajn radi na brzini koja omogućava prihvatljiv nivo gubitaka zrna na rotoru i sistemu separacije. Mod fiksnog režima protoka obezbeđuje da kombajn održava ciljani protok menjanjem brzine kretanja i podešavanjem sistema separacije. Protok maksimalnog moda znači da kombajn radi na brzini ili snagom koju limitira rukovalac, dok se podešavanjem protoka minimalizuju gubici zrna na rotoru i sistemu separacije zrna. U modu kvalitetno zrno, kombajn se podešava za održavanje ciljanog kvaliteta zrna i nivoa nečistoće, dok istovremeno gubitke smanjuje na najmanju moguću meru.
Rukovalac za rad odabira osnovni tab na AFS monitoru, unosi vrstu useva, željeni mod, određuje najveću brzinu kretanja i maksimalno opterećenje motora. Fino podešavanje moguće je preko Advance tab, koji dozvoljava, na primer, menjanje početnih postavki, učestalost automatskih upozorenja i lakoću izvršaja.
Ipak AFS Harvest CommandTM automation nije napravljen da bi umesto rukovaoca doneo odluku, već da unapredi i prepozna faktore koji limitiraju performanse kombajna prilikom promene radnih uslova.
Iskustvo operatera može unaprediti izlazne karakteristike mašine i kvalitet zrna, ali i oni bez iskustva, zahvaljujući sistemu automatskog upravljanja, mogu veoma brzo dostići produktivnost uporedivu s onom koju ima iskusni operater. Za obojicu, AFS Harvest CommandTM znači manje brige kada je reč o gubicima, brzini ventilatora i rotora, što daje mogućnost da rukovalac svoju pažnju usmeri na poziciju hedera i pražnjenja.

Unapređen sistem za izvršaj i separaciju zrna

Gubici na kombajnima serije 250 su, kako navodi proizvođač, manji od 0,5 odsto zahvaljujući, pre svega, dokazanom aksijalnom rotoru, ali i AFS Harvest CommandTM kojim se upravlja iz kabine kombajna. Ovaj sistem, u odnosu na uslove, podešava i položaj šest šina postavljenih između rotora i poklopca rotora, regulišući tako protok mase. Ovo podešavanje se, osim automatski, može aktivirati i preko prekidača na konzoli u kabini postavljenoj s desne strane, ili pak manuelno sa zemlje. Menjajući položaj šina, usev se kreće brže ili sporije između podbubnja, kaveza i rotora, čime se podešavaju izvršaj i separacija zrna.
U odnosu na modele prethodne serije, na kombajne serije 250 ugrađuje se i predsito čiji se položaj, kao i položaj gornjeg i donjeg sita podešava automataski, zahvaljujući AFS Harvest CommandTM automation sistemu. Ova automatska podešavanja obavljaju se na osnovu podataka senzora pritiska na sitima, koji zapravo govore o njihovoj opterećenosti masom, te regulišu otvaranje i zatvaranje sita, kao i broj obrtaja ventilatora. Ovo se može aktivirati i manuelno kada se AFS Harvest Command automation ne koristi. Podešavanje predsita iz kabine je, takođe, dostupno kao samostalna opcija koja obuhvata daljinsko uključivanje.
Jedinstveni senzori pritiska na sitima omogućuju da AFS Harvest Command automation, uz podatke o opterećenju sita, "razume" lebdeće gubitke i radi podešavanja pre nego što se dese. Preventivno, zahvaljujući ovim senzorima, smanjuju se i gubici kada kombajn ulazi i izlazi iz useva na uvratinama ili kada se zaustavlja u polju.
Radeći zajedno s Auto fan opcijom, ovo pomaže da ne dođe do gubitaka pre nego što se detektuje preopterećenje na sitima. Rad ventilatora i sita je međusobno povezan da bi se održala idealna podešavanja i pritisak na sitima. Ravnomerno čišćenje zrna na sitima obavlja se nesmetano i na kosim terenima, s obzirom na to da cela lađa kompletno kompenzuje bočne nagibe do 12 stepeni.

Unapređena transmisija

Novu hidrostatičku transmisiju karakteriše izbor moda za kretanje u polju i po putu, kao i izbor jednog od dva ranga brzine, obezbeđujući na taj način povećanje trakcije. To ujedno znači i da nema potrebe zaustavljati se i menjati brzinu za vreme rada ili pri kretanju na putu. Rukovalac preko multifunkcionalnog ručnog kontrolera reguliše brzinu. Maksimalna odgovarajuća brzina u prvom i drugom rangu je 18, odnosno 40 kilometara na sat. Takođe po izboru, rukovalac može ograničiti maksimalnu brzinu kretanja. Zahvaljujući ugradnji unapređene hidrostatičke transmisije, sada je nesmetano i savlađivanje uspona 36 odsto.
Novi kombajn nudi i veće mogućnosti upravljanja biljnim ostacima. Naime Ex-tra paket za usitnjavanje slame, koji po izboru obuhvata ugradnju noževa i unutar i izvan vršidbene komore, sada ima i daljinski prekidač kojim se pokreće razbacivanje slame. Ovo rešenje čini dostupnijim pristup motoru, što olakšava njegovo održavanje.
Korisnik kombajna nove serije ima na raspolaganju lulu dužine 6,7-10,4 metra. Bunker za zrno na najvećim modelima ima zapreminu 14.400 litara, a njegovo pražnjenje se odvija brzinom 159 litara u sekundi. To znači da se i najveći bunker može isprazniti za dva minuta.
Na svim kombajnima nove serije nadograđeni su telemetrijski sistem i AFS konekcija koja omogućuje i transfer podataka između kombajna i računara preko veb portala.

Marija Antanasković