* Jubilarni, 30. naučnostručni skup s međunarodim učešćem "Procesna tehnika i energetika u poljoprivredi - PTEP 2018" i 7. seminar za tehnologe i rukovaoce silosa i dorade semena održaće se od 15. do 20. aprila u hotelu "Junior", u Brzeću, na Kopaoniku

Tehnika i tehnologije koje se koriste u doradi semena, preradi hrane sve više dobijaju na značaju. Posebno ako se uzme u obzir činjenica da prerada povećava vrednost primarnih poljoprivrednih proizvoda. U procesima prerade veliku ulogu u vrednosti novonastalog proizvoda imaju troškovi koji se mogu smanjiti korišćenjem energetski efikasnih tehnologija. Ovo su samo neke od tema kojima se godinama bavi Nacionalno naučno društvo za poljoprivrednu tehniku, a koje svoja znanja nesebično daje poljoprivrednicima već tri decenije.
Jubilarni, 30. naučnostručni skup s međunarodnim učešćem "Procesna tehnika i energetika u poljoprivredi - PTEP 2018" i 7. seminar za tehnologe i rukovaoce silosa i dorade semena održaće se od 15. do 20. aprila u hotelu "Junior", u Brzeću, na Kopaoniku. U istom periodu biće održana i Nacionalna radionica posvećena specifičnostima prijema, sušenja, skladištenja, dorade zrna i semena u 2017. godini.
Organizotori ovih naučnostručnih skupova, Nacionalno društvo za poljoprivrednu tehniku i energetiku u poljoprivredi - PTEP i Departman za poljoprivrednu tehniku Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, najavili su učešće domaćih i inostranih stručnjaka iz oblasti procesne tehnike, energetike u poljoprivredi, prehrambenih tehnologija, biljne proizvodnje, tržišta poljoprivrednih proizvoda... Ukupno je prijavljeno 91 sapoštenje, od čega će 37 biti usmeno prezentovano, a 54 preko postera. Najavljeno je i predstavljanje 22 rada inostranih autora.
Detaljnije informacije o skupovima mogu se dobiti na telefon 021/48-53-318 ili na sajtu Nacionalnog društva za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi njnjnj.ptep.org.rs.

Marija Antanasković