* Aerosem PCS Duplex Seed omogućuje setvu i cerealija i kukuruza

Austrijska porodična kompanija Pöttinger u svojoj bogatoj istoriji, koja je počela da ispisuje svoje stranice daleke 1871. godine, postala je jedan od neprikosnovenih proizvođača mašina zelene linije, koje neprestano unapređuje i usavršuje. Poslednjih decenija kompanija je na tržištima sve prisutnija s ponudom mašina za obradu zemljišta i sejalica. Da kompanija veliku pažnju posvećuje istraživanju i razvoju novih mašina visoke efikasnosti i produktivnosti, potvrđeno je i na poslednjem sajmu Agritechnica, kada je nagrađena sa četiri srebrne medalje DLG.
Pöttinger je u saradnji s New Holland Agriculture i Josephinum Research razvila kameru koja podržava predsetvenu pripremu zemljišta. Naime, u pripremi zemljišta roto-drljačom, da bi se postigla ujednačena konzistencija zemljišta, rukovalac mora da interveniše prilagođavanjem brzine kretanja i podešavanjem priključne mašine u zavisnosti od zemljišta i veličine grudvi. Zahvaljujući kameri koja se ugrađuje na mašinu i primenjenoj tehnologiji, dobijaju se snimci kojima se omogućuje pregled usitnjenosti čestica zemljišta. Rukovalac unosi željenu veličinu čestica, a pomoću kamere meri se veličina grudvi zemlje iza roto-drljače. Očitavane vrednosti se šalju u radni procesor i centralnu upravljačku jedinicu, na osnovu čega se automatski kontroliše brzina kretanja mašine i brzina okretanja priključnog vratila, da bi zemljište u setvenom sloju bilo usitnjeno  do željene veličine čestica. Na taj način obezbeđuju se ujednačena setvena posteljica i smanjeni umor i opterećenje vozača u radu.
Srebrnom medaljom kompanija Pöttinger nagrađena je i za uređaj koji omogućuje stalnu internet vezu između farme i radne mašine, a koji je razvio u saradnji s nemačkim proizvođačem Fliegl. Counter SX koristi inovativnu radio-tehnologiju Sigfox, 3D senzore i GPS. Sigfox predstavlja internet mrežu, koja radi nezavisno od mobilne mreže, a snima kretanje mašine korišćenjem 3D senzora za ubrzanje i nagib. Snimljeni podaci se analiziraju kroz algoritme širokog spektra procesa, koji ih dodeljuje, čuva i obezbeđuje prenos informacija. Na primer, u radu s gruberom prepoznaje se stanje rada, transport i vreme stajanja, što omogućuje da se odredi detaljno radno vreme mašine. U radu s kružnim presama, uređaj omogućava snimanje izlaza i lokaciju bale. I kompanija Pöttinger je, takođe, učestvovala u razvoju Agrorouter platforme za razmenu podataka između korisnika i mašina različitih proizvođača, za šta je nagrađena srebrnom medaljom. Ovim priznanjem za inovacije kompanija je nagrađena i za Sensosafe sistem, koji štiti divljač u sezoni košenja. Sensosafe je letva postavljena na kosilici s infracrvenim senzorima i led osvetljenjem koji detektuju životinju. Kad se detektuje životinja, hidraulični sistem automatski podiže kosilicu.
Pöttinger je predstavio i unapređeno rešenje Aeroseam PSC sejalice, koja obezbeđuje setvu u duple redove, što omogućuje povećanje prinosa do 10 odsto. Aerosem PCS Duplex Seed je veoma praktičan, jer se ovom sejalicom mogu sejati i cerealije i kukuruz, zahvaljujući mogućnosti jednostavnog podešavanja. Ključna karakteristika obuhvata direktnu kontrolu protoka semena i praćenje svakog setvenog reda. Aerosem ADD sa Duplex Seed omogućava setvu u udvojene redove, ofset na rastojanju 12,5 centimetara. Međuredni prostor između svakog duplog reda je 75 centimetara, pa se u žetvi kukuruza može nesmetano koristiti standardni adapter. Sejalica PCS Precision Combi Seeding Aerosem omogućuje preciznu setvu kao i standardna pneumatska sejalica. Sejalica se sastoji od 10 individualnih setvenih elemenata, na međurednom rastojanju od 37,5 ili 75 centimetara, a u slučaju Aerosem ADD na 12,5 centimetara. Istovremeno sa setvom moguća je i aplikacija mineralnog hraniva između setvenih redova i setva "prijateljskih" biljaka koje štite usev od erozije.
Pöttinger je na sajmu u Hanoveru predstavio i modele kompaktnih tanjirača Terradisc 8001 T i 10001 T radne širine osam i 10 metara za plitku obradu zemljišta. Obezbeđuju inkorporaciju žetvenih ostataka i pouzdan rad u različitim uslovima, čak i pri velikoj količini slame i malča. Visoka pouzdanost u kombinaciji s radnom brzinom do 18 kilometara na sat doprinosi postizanju velikih radnih učinaka. Agresivni radni ugao diskova i ofset konfiguracija alata omogućuju pouzdan prodor i odlično umešavanje biljnih ostataka i zemljišta, čak i u suvim uslovima rada. Radna dubina Terradisc je od pet do 15 centimetara. Na Agritechnica, premijerno su prikazane i mašine zelene linije, grablje TOP 652, kosilica NOVA CAT A10 COLLECTOR i sistem MULTITAST za grablje, koji obezbeđuje idealno praćenje terena.
Proizvode Pöttinger na tržištu Srbije zastupa novosadsko preduzeće RTI, koje je od maja 2017. i distributer traktora Steyr. S ovim proizvođačem, RTI je u kratkom roku razvio čvrste veze u želji da korisnicima pruži što kvalitetniju uslugu. Krajem prošle godine 20 novih zaposelnih mladih ljudi prošlo je obuku u kompanijama Pöttinger i Steyr. Kao što smo objavili u poslednjem broju "Poljoprivrednika", nastup na sajmu Agritechnica kompanije Steyr obeležio je prikaz novih modela Profi traktora, posebno nova S-ControlTM 8, osmostepena Power Shift transmisija. Model traktora Profi s novom S-ControlTM transmisijom doneo je proizvođaču i priznanje "Mašina godine 2018". Transmisiju karakterišu 24 brzine u tri grupe. Takođe, postoji rang automatskih funkcija, zahvaljujući kojem se povećava radna efikasnost, ali i unapređuje komfor rukovalaca.

Marija Antanasković