DOMAĆI PROIZVOĐAČI IMAJU ŠTA DA PONUDE

* Malobrojna preduzeća su uspela ne samo da opstanu nego i da unaprede svoju proizvodnju, prošire proizvodni program, pa i izađu na inostrano tržište

Godine tranzicije i ekonomske prilike uticale su na gašenje brojnih preduzeća metaloprerađivačke industrije. Ovakva sudbina zadesila je i

Opširnije...

PRECIZNOST MAŠINA POKRETAČ INOVACIJA

Dostizanje sve veće i veće preciznosti u radu poljoprivrednih mašina decenijama unazad je pokretačka snaga za razvoj inovacija u kompaniji Amazone. To se može uočiti i na primeru razvoja rasipača mineralnih hraniva koji su u proizvodnom programu nemačke kompanije već čitav jedan vek. Naime, pre 100

Opširnije...

ROBOTIZOVANA SETVA KUKURUZA

* MARS koristi male robote u rojevima na osnovu plana oblika parcele, monitoringa i tačnog dokumentovanja, tako da je obezbeđena precizna setva kukuruza

Pre tri godine, korporacija AGCO, to jest njena kompanija Fendt lansirala je projekat MARS (Mobilni poljoprivredni roboti). Projekat je imao zadatak da

Opširnije...

RAVAN REZ BEZ PUKOTINA SPREČAVA KVARENJE

* U svim fazama pravljenja silaže, skladištenja i izuzimanja gubici kukuruzne silaže su od osam do 25 odsto, silaže trava od 10 do čak 70 odsto, a na njihovo smanjivanje može se uticati prvilnim izuzimanjem iz silosa

Priprema silaže nije jednostavan posao. Zahteva puno rada. Najpre je potrebno da

Opširnije...

NAPREDNE TEHNOLOGIJE SMANJUJU LJUDSKI RAD I TROŠKOVE PROIZVODNJE

* S obzirom na to da su pomeranja cena mleka i mesa na tržištu minimalna, a proizvodnja hrane nije jeftinija, stočari unapređenje sopstvene proizvodnje vide u korišćenju efikasne mehanizacije

Poljoprivrednici koji su se opredelili da se bave stočarskom proizvodnjom vrlo retko su u prilici da u

Opširnije...