* Povezivanje proizvođača sa ostalim učesnicima u organskom sektoru, edukacija potrošača i promocija baze organskih  proizvođača bile su neke od tema skupa održanog na Poljoprivrednom sajmu
 
Vojvođanski klaster organske poljoprivrede (VOK), kao krovna organizacija koja okuplja učesnike u sektoru organske proizvodnje na teritoriji Vojvodine,  svake godine organizuje poslovne susrete u okviru Poljoprivrednog sajma u Novom Sadu. Poslovni susreti organskih proizvođača su ove godine održani po četvrti put uz prisustvo brojnih proizvođača, prerađivača, distributera i stručnjaka iz oblasti organske proizvodnje. Goste je najpre pozdravila  Tanja Vujanov, menaxer VOK-a, koja je predstavila aktivnosti ove organizacije, kao i planove za njen rad ubuduće.
- Ove godine, kao i prethodnih, u sklopu naših aktivnosti, obilazili smo proizvođače na terenu, i to kako naše članove, tako i one koji to nisu, jer želimo da ih podstaknemo da se uključe u rad Klastera. Cilj je da ih okupimo što više kako bismo im pomogli da zajednički nastupe na tržištu. Takođe, edukujemo potrošače o organskoj proizvodnji, učimo ih kako da prepoznaju nacionalnu oznaku koja potvrđuje organski status proizvoda, rekla je Tanja Vujanov.
Ona ističe da je sve više ljudi zainteresovano za zdravu ishranu i ume da prepozna organske proizvode, pa to ohrabruje. Međutim, još uvek je mnogo više onih koji nemaju nikakva saznanja o značaju  i ulozi organske proizvodnje.
Klaster trenutno ima 74 člana, od toga je njih 44 primarnih proizvođača, a ostalo su institucije, udruženja, prodavnice... Vojvodina prema aktuelnim podacima ima oko 7.000 hektara pod organskim usevima. Potrošači najviše traže voće i povrće, kojeg, prema rečima Tanje Vujanov, nema dovoljno na tržištu. Nedostaju i stočarski organski proizvodi.
Iako postoje pozitivni pomaci kada su u pitanju agrarna politika i njen odnos prema organskoj proizvodnji, menaxerka VOK-a smatra da bi država morala još više da čini za ovaj sektor, kao i da uskladi svoje mere sa stvarnim potrebama proizvođača. Kaže da proizvođačima nedostaju sredstva  i preparati koji su dozvoljeni za upotrebu u ovoj proizvodnji, pa bi liste trebalo da se proširuju i da se odobri uvoz svega onoga što može da unapredi proizvodnju. Apeluje i na distributere da u svoju ponudu ubacuju što više organskih proizvoda, jer će to, s jedne strane, podstaći potrošače da ih kupuju, a proizvođače da više proizvode.
- Nailazimo na problem na koji ukazuju potrošači, a to je da ne mogu da kupe ove proizvode. Kada bi ih bilo više, ljudi bi se brže  i lakše uverili u njihov kvalitet i videli da nisu toliko skupi koliko se misli. Ujedno bi dobili mogućnost da svojoj porodici ponude zasigurno zdrave namirnice kontrolisanog kvaliteta, kaže menaxerka.
U okviru skupa  bilo je govora o aktuelnim temama u organskoj proizvodnji, predstavljeno je nekoliko dobrih primera iz prakse, a učesnici su imali priliku da se upoznaju i s projektom Nacionalne asocijacije za organsku proizvodnju Serbia Organica "Baza organskih proizvođača". Ovu internet bazu podataka, koja je realizovana uz podršku organizacije USAID, predstavila je Ivana Simić, generalni sekretar Serbia Organica. Istakla je da se radi o jedinstvenom "alatu", koji korisnicima pruža sve relevantne podatke o proizvođačima organskih proizvoda, prerađivačima, asortimanu, količinama, standardima. Takođe, omogućiće bolju saradnju proizvođačkog i prerađivačkog sektora.