* Proizvođači besplatno mogu da skinu jedinstven softver Agrolife, koji im omogućava jednostavno vođenje poslovnih knjiga i olakšava sertifikaciju

Organski, ali i proizvođači u konvencionalnoj poljoprivredi u Srbiji imaju mogućnost da svoje kompletno poslovanje vode elektronski, pomoću besplatne aplikacije Agrolife koju je razvilo preduzeće Greensoft. Ovu aplikaciju je krajem marta počeo da koristi i Dejan Letić, proizvođač organske hrane iz Čeneja kraj Novog Sada, koji ističe da je njeno korišćenje jednostavno, a koristi su mnogobrojne.
- Aplikacija funkcioniše po principu radnih naloga koji se otvaraju svako jutro i u kojima je navedeno koji sve poslovi toga dana treba da se obave. Ove radne naloge putem mobilnih telefona mogu da dobiju i vide i radnici, ukoliko su angažovani. Nakon obavljenog posla, radni nalozi se zaključavaju i ne mogu se više menjati, objašnjava Letić i napominje da se u aplikaciju unose svi poslovi koji su ranije inače bili upisivani u dnevnike i sveske, s tim što sada u svakom momentu može da se pročita kompletna istorija poslova. Čitav posao unošenja podataka dnevno iziskuje pet do 10 minuta.
Osim što olakšava poslovanje poljoprivredniku, ovaj program omogućuje da se u njega uključi i sertifikaciona kuća koja, takođe, ima uvid u radne naloge, pa je sam postupak kontrole znatno jednostavniji.
Korišćenje aplikacije počinje kreiranjem korisničkog naloga koji podrazumeva iscrtavanje parcela, kao i useva koji se na njima nalaze ove godine, ali i onih koji su tu bili prošle i pretprošle godine. Aplikacija nakon unošenja ovih podataka može da signalizira ukoliko plodored nije dobar. Takođe, unose se podaci o upotrebljenim đubrivima, utrošenom semenu, gorivu i sličnom. Letić objašnjava da u aplikaciju unosi i količine ubranih proizvoda, što će mu, kada se aplikacija potpuno izgradi, omogućiti da precizno izračuna troškove proizvodnje, ali i zaradu.
- Važno je i to što aplikacija nudi obaveštenja o aktuelnim konkursima, na nivou grada, Pokrajine i Republike, a dobijam i obaveštenja o kreditnim uslovima banaka, mogućnostima osiguranja proizvodnje i sličnom, kaže Letić i napominje da mu je bilo potrebno svega sat vremena da ovlada ovom aplikacijom, koja može da se preuzme sa popularnih prodavnica koje postoje na android telefonima.
Aplikacija je još uvek u fazi izgradnje i predviđa se da će u budućnosti, kada proizvođači sakupe dovoljno podataka, pružiti mogućnost njihovog ukrštanja i donošenja zaključaka o najdelotvornijim postupcima za unapređenje i povećanje proizvodnje, uz maksimalnu uštedu inputa. Takođe, moguće je da se ona nadograđuje shodno željama korisnika.

A. Milić