Dobrom poljoprivrednom praksom protiv zagađenja
* Ljudi su nitratima najviše izloženi konzumiranjem povrća, suhomesnatih proizvoda i vode
 
Vitalni nutrijent koji pomaže rastu biljaka i useva je azot. Ali, u visokim koncentracijama štetan je po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Čista, nezagađena voda je od suštinskog značaja za

Opširnije...

Naučna i stručna javnost je pre 2014. godine ukazivala na pogubne ekosistemske efekte koje derivacione mini-hidroelektrane imaju po vodene ekosisteme planinskih i brdsko-planinskih područja, gde ni područja koja su zaštićena nisu ostala pošteđena. Međutim, ovom problemu zaštite prirode

Opširnije...

Ne paliti, zaorati!

* Paljenjem se uništava plodnost zemljišta, biodiverzitet, stradaju materijalna dobra, ali i ljudi

Strnjišta koja gore slika su koja se u Srbiji viđa svake jeseni, bez obzira na to što je ovaj način uklanjanja biljnih ostataka zakonom zabranjen, što se tako narušava

Opširnije...

IVA UGROŽAVA USEVE NA PESKU

* EU posvećuje veliku pažnju suzbijanju invazivnih korova, pa je moguće da takva praksa bude uslov da Srbija uđe u tu zajednicu

Samo pre nekoliko decenija ambrozija gotovo da nije bila poznata u Srbiji. Ali, ovaj opasan invazivni korov je "na prečac" osvojio velike površine i kod nas, pa je

Opširnije...

KRZNO IMA ALTERNATIVU

* U Srbiji zvanično ima 17 proizvođača krzna pa se ne može govoriti o ekonomskoj koristi od ovog posla, a evidentan je loš uticaj proizvodnje na životnu sredinu

U okviru Zakona o dobrobiti životinja postoji odredba na osnovu koje se zabranjuje gajenje i ubijanje životinja isključivo zbog proizvodnje

Opširnije...