TEŠKO DO JEDINSTVENE OTKUPNE CENE
* Posebno izraženi problemi klasiranja, kontrole kvaliteta i zdravstvene bezbednosti maline, kao i uslova otkupa, rokova isplate...
* Lane je uvezeno 10.990 tona maline iz BiH, sa Kosova pa čak i iz Bugarske, što je znatno uticalo na otkupnu cenu
* Akontna cena odgovara samo velikim proizvođačima,

Opširnije...

STRNA ŽITA ULAZE U GENERATIVNU FAZU

* Vreme za primenu đubriva urea je prošlo, tako da se dalja prihrana može obavljati samo đubrivima AN, SAN i KAN

Zima je kalendarski na izmaku, ali su dnevne temperature odavno prolećne. U narednih 7-10 dana započeće vlatanje, tj. porast u stablo. To je faza kada se diferenciraju reproduktivni organi

Opširnije...

SPRAM SORTE I REZIDBA

* Za planirani prinos "viljamovke" od 45 t/ha, na primer, potrebno je ostaviti oko 40 rodnih pupoljaka/m2, uz pretpostavljeni manji stepen zametanja plodova (12,5%) i masu ploda od 120 g

Da bi se definisao zahvat u rezidbi kruške, neophodno je poznavati tzv. tip organogeneze rodnog drveta.

Opširnije...

BESPARICA I NISKE CENE KROJE SETVU

* Šećerane najavile da se proizvođači repe ne mogu nadati ceni koja je važila lane i da će zbog hiperprodukcije šećera u svetu biti znatno niža
* Po kalkulaciji Zadružnog saveza Vojvodine, setva će biti skuplja šest-sedam odsto, najviše zbog povećanja cena dizel goriva
* Više

Opširnije...