Racionalno korišćenje zemljišta i voda u Srbiji
* Suštinsku osnovu nove agrane reforme u Srbiji trebalo bi da predstavlja racionalnija pravno-svojinska zaštita poljoprivrednog zemljišta i voda
* Zemljište ima veliki ekološki uticaj, te pitanje njegovog očuvanja nije samo akademsko pitanje već i obaveza čoveka prema

Opširnije...

Setva pšenice još nije završena
Proizvođači koji se opredele da nastave setvu moraju prilagoditi standardnu tehnologiju postojećim uslovima, što podrazumeva da plugove zamene tanjiračama, razrivačima ili gruberima, da upotrebe  za 10% do 20% više semena, obavezno deklarisanog, kao i da primene drugačiji pristup đubrenju.

Opširnije...

Plavo prskanje neizostavna mera
* Primenjuje se kada  opadne 70% lišća, po suvom i tihom vremenu, uz obaveznu primenu lične zaštitne opreme i kalibrisanih uređaja
 
Pravi je momenat za planiranje radova u voćnjaku u cilju pripreme biljaka za predstojeću zimu i smanjenja infektivnog potencijala, bolesti koje se

Opširnije...

Merenje elektroprovodljivosti zemljišta osnov za mapiranje
*  Reč je o najjeftinijem i najjednostavnijem načinu utvrđivanja razlike na jednoj parceli kao osnovi za pravilnu primenu inputa u proizvodnji
Za merenje elektroprovodljivosti (EC) na parceli potreban  je uređaj koji će bez kontakta ili u kontaktu sa zemljištem pri kretanju po parceli

Opširnije...

Ukidanje kvota dovelo do pada proizvodnje
* Period od dve godine od ukidanja kvota za proizvdonju šećerne repe pokazao je da  proizvodnja ove industrijske biljke, kao i šećera ne može biti proftabilna bez državnih subvencija
 
Šećer se proizvodi u 113 država u svetu, od toga se u 42 dobija preradom korena šećerne repe. To su pre svega

Opširnije...