Nove tehnologije, udruživanje i prerada - ključ uspeha
* Integralna proizvodnja jabuke u Južnom Tirolu počela je pre više decenija s ciljem da zaštiti zdravlje ljudi i okolinu. Danas prerasta u organsku proizvodnju
 
Na Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu ove godine prvi put održan je Međunarodni dan voćara, na kojem se govorilo o savremenim

Opširnije...

Bogata paleta proizvoda
* Svake godine Institut tržištu Srbije ponudi oko 25 hibrida različite dužine vegetacije, namene, genetskog potencijala rodnosti  
 
Institut za kukuruz "Zemun polje" obeležio je 2015. sedam decenija postojanja i uspešnog rada, a na Međunarodnom sajmu poljoprivrede u

Opširnije...

Pšenica u reproduktivnoj fazi
* Koristi od obilnijih padavina i promene vremena su veće od načinjenih šteta
 
Strna žita su ušla u završni period vegetacije. U zavisnosti od vremena nicanja i sorte usevi se nalaze u fazama klasanje-cvetanje-oplodnja-formiranje zrna. Veoma brzo nastupiće period intenzivnog

Opširnije...

Važni pravo vreme i pravilan izbor herbicida
* Osnova uspešnog suzbijanja korova je poznavanje korovske flore na parceli, pravovremena primena efikasnog herbicida za postojeće korove, ispravna mehanizacija za aplikaciju
 
Od svih štetnih organizama, korovi su najčešći uzročnik smanjenja prinosa, pa je njihovo suzbijanje

Opširnije...

Rana proizvodnja, najzastupljenija
* Najveći efekti u ranoj proizvodnji, u našim uslovima, postižu se gajenjem ranih hibrida, proizvodnjom kalemljenog rasada uz korišćenje folije
 
Lubenica ima izuzetno visoke zahteve kada je reč o uslovima spoljne sredine. Limitirajući faktori su temperatura i svetlost. S prosečnom

Opširnije...