Velika dilema pred setvu
* Za ovogodišnju proizvodnju kompanija je za proizvođače s kojima potpiše ugovor pripremila  dodatne stimulacije, a po ugovoru, repu će plaćati 34,5 evra
 
Pre dve decenije repa se kod nas gajila na oko 100.000 hektara, a prerađivalo ju je devet fabrika. Tokom proteklih godina

Opširnije...

 Prvo prolećno prskanje
Plavim prskanjem se suzbijaju patogeni koji prezimljavaju u krošnji voćaka skriveni u pukotinama kore, pupoljcima, rak-ranama, a tretman se obavlja u proleće pred samo kretanje vegetacije (bubrenje pupoljaka)
 
U zaštiti voćaka, značajno mesto zauzima  prolećno prskanje, koje se

Opširnije...

Proizvodnja knip sadnica
* Počinje sadnjom podloga u proleće i kalemljenjem na spavajući pupoljak u avgustu    
 
Paralelno s intenzifikacijom voćarske proizvodnje, kada se u proizvodnju uvodi novi uzgojni oblik vitko vreteno, potiskuju se do tada primenjivani uzgojni oblici. Javlja se potreba za kvalitetnim

Opširnije...

Bez znanja nema napretka
* Namera organizatora je da se proizvođačima voća saopšte najnovija dostignuća u oblasti voćarstva, kako bi  mogli da ih primene u praksi
 
Uspešna i profitabilna proizvodnja voća danas ne može da se zamisli bez primene savremenih agro i pomotehničkih mera. Uvođenje i primena 

Opširnije...

Rezidba šljive
* Po prestanku opasnosti od jačih mrazeva u februaru ili martu treba obaviti ovu agrotehničku operaciju
 
Prve dve godine posle završetka formiranja krune rezidbu šljive potrebno je svesti na meru koja će omogućiti najbrže postizanje pune rodnosti, odnosno ukloniti vodopije i prekobrojne

Opširnije...