Pšenica po drugi put u sezoni izložena suši
* U kasnijem toku vegetacije, ako se bilans vlage ne popravi, biće potrebna folijarna ishrana, pre svega azotom, na primer rastvorom  uree 25-30 kg/ha ili slično
 
U svakoj biljnoj proizvodnji pod otvorenim nebom postoje kritični periodi u pogledu potreba gajene kulture za vodom. Voda je potrebna

Opširnije...

Korisno je  ono znanje  koje se deli
* Odgajivači borovnice su osnovali svoje uduženje, a uskoro bi trebalo da bude zakazana i osnivačka skupština proizvođača lešnika    
 
Stručnjaci PSSS "Kragujevac", koja pokriva teritorije sedam lokalnih samouprava, imaju pune ruke posla. Region Šumadije

Opširnije...

Počinje s kantarionom, žalfijom, a završava  se s bosiljkom
* Uspešna proizvodnja velikog broja lekovitih biljaka podrazumeva upotrebu kvalitetnog sadnog materijala (rasada)
 
Gajene biljke, u koje spadaju i lekovite, mogu se razmnožavati na više načina: direktnom setvom semena na proizvodnu parcelu, preko proizvodnje rasada, ožiljavanjem

Opširnije...

Repičin sjajnik najopasniji
* Praćenjem gustine populacija štetnih vrsta i korišćenjem preporuka kratkoročne prognoze i signalizacije njihove pojave, moguće je na vreme i adekvatno rešiti ovaj problem   
 
U našim agroekološkim uslovima, insekti imaju veoma važnu ulogu i mogu

Opširnije...

Predstoji korektivno prihranjivanje pšenice
* U fazi bokorenja, kada se uglavnom formira kapacitet za prinos, potrebe biljaka za N, P i K su veoma izražene, a s obzirom na to da su P i K već u zemljištu, ostaje da se upravlja biljkama primenom azota  
 
Prvo prihranjivanje je privedeno kraju. Pala je i neophodna kiša da

Opširnije...