Pravi  momenat za prihranjivanje
* Prvo se prihranjuju najstariji usevi, a potom i ostali                             
* Potrebne količine azota najtačnije će se utvrditi na osnovu analize zemljišta za svaku parcelu      
 
 

Opširnije...

Neophodna stalna edukacija proizvođača
* Knjiga polja najlakši način da se kontinuirano prati proizvodnja na imanju        
 
Jedan od velikih problema s kojima se trenutno suočavaju poljoprivredni proizvođači jeste razvoj rezistentnosti pojedinih korovskih vrsta na herbicide, odnosno nedovoljna efikasnost

Opširnije...

Glodari i divljač pretnja za mlade voćke
* Ako  su oštećenja na voćkama glatka, štetu je naneo zec, a ukoliko su hrapava, načinile su ih srne
 
Jake zime i duboki snegovi predstavljaju veliku opasnost mladim voćnjacima od napada divljači i sitnih glodara, zbog nedostatka hrane u prirodi. U cilju zaštite voćnjaka i

Opširnije...

Zimsko orezivanje voćaka
*Jabučaste voćne vrste mogu se rezati od početka opadanja lišća, pa sve do pred kretanje vegetacije, kad god vreme dopušta da se može raditi, a koštičave voćke bolje je rezati kad prođu niske zimske temperature, na kraju zime, pred kretanje vegatacije
 
Rezidba voćaka se sprovodi

Opširnije...

S prihranjivanjem pšenice ne treba žuriti
* Probne analize pokazale su da je najveća koncentracija nitrata u sloju zemljišta od 30-60 cm dubine, najmanja u sloju 60-90 cm, što je direktna posledica manjka padavina u dosadašnjem periodu
 
Ratari su pomalo zabrinuti za trenutno stanje useva, interesuje ih kada mogu početi

Opširnije...