Važni pravo vreme i pravilan izbor herbicida
* Osnova uspešnog suzbijanja korova je poznavanje korovske flore na parceli, pravovremena primena efikasnog herbicida za postojeće korove, ispravna mehanizacija za aplikaciju
 
Od svih štetnih organizama, korovi su najčešći uzročnik smanjenja prinosa, pa je njihovo suzbijanje

Opširnije...

Rana proizvodnja, najzastupljenija
* Najveći efekti u ranoj proizvodnji, u našim uslovima, postižu se gajenjem ranih hibrida, proizvodnjom kalemljenog rasada uz korišćenje folije
 
Lubenica ima izuzetno visoke zahteve kada je reč o uslovima spoljne sredine. Limitirajući faktori su temperatura i svetlost. S prosečnom

Opširnije...

Žut, narandžast, ljubičast batat
* U ravničarskim predelima naše zemlje, optimalno vreme za sadnju je druga ili treća dekada maja
 
Batat ili slatki krompir u Evropu je dospeo nakon otkrića Amerike. Ipak, u nešto većem obimu gajen je samo na jugu Evrope, a glavni pravci širenja njegove proizvodnje bili su tropski

Opširnije...

Neizostavna pomotehnička mera
* Cilj proređivanja je da u gronji ostane jedan (primarni) ili dva ploda, a da ostali, slabije razvijeni otpadnu
 
Hemijsko proređivanje plodova je neizostavna pomotehnička mera u intenzivnoj proizvodnji jabuke i efikasan metod za rešavanje problema rodnosti voćaka. Proređivanje pomoću biljnih

Opširnije...

Efikasnija direktna setva
* Seje se u trećoj dekadi aprila, tako da biljke niču početkom maja kada prođe opasnost od pojave kasnih prolećnih mrazeva  
 
Bosiljak (Ocimum basilicum L.) jednogodišnja je zeljasta, začinska, dekorativna, lekovita i medonosna biljna vrsta. Pripada familiji Lamiaceae. Pored imena

Opširnije...