Rezidba bokora
* Ovom merom podstiče se brži razvoj novog lišća, što doprinosi bržem obnavljanju vegetativne aktivnosti, bujnijem razvoju bokora, boljem prezimljavalju i većoj rodnosti u narednoj godini
 
Uklanjanje starog lišća, rezidba bokora, zakidanje stolona i cvetova pripadaju grupi mera

Opširnije...

Stigla i do nas
* Osim na mrkvi, sreće se i na peršunu, celeru. Pri povećanoj brojnosti može dovesti do hloroze i sušenja lišća, ne praveći pri tome karakteristična oštećenja
 
Mrkvu osim polifagnih štetočina napada mali broj usko specijalizovanih insekata, od kojih su značajne

Opširnije...

Mesto susreta znanja i prakse

* Prošle godine proizvedeno je 600.000 tona Dunav soje, od toga  60.000 tona u Srbiji

Oko 300 proizvođača i prerađivača soje, kao i izvoznika i kupaca ove uljarice, na ovogodišnjem Danu polja "Dunav soje" održanom 13. juna na imanju Agri Business Partner u Lugovu bilo je u

Opširnije...

I za rezistentni sirak ima rešenja
* Integralno suzbijanje rezistentnih korova potrebno je prilagoditi lokalnim uslovima
 
Dan polja integralnog suzbijanja korova, drugi po redu, održan je 11. juna  u Banatskom Novom Selu. Skup je organizovala kompanija Bayer, u saradnji s Institutom za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu.

Opširnije...

Ne nadaju se visokim prinosima
* Ove godine dominiraju bolesti klasa, pre svega fuzarijum, ali i septorija
 
PSS "Ruma" je 14. juna na oglednom polju organizovala Dan polja strnih žita. Prisutni su bili poljoprivredni proizvođači i predstavnici semenarskih kuća čije su sorte zastupljene u ogledu. Gosti su imali priliku da

Opširnije...