Počinje s kantarionom, žalfijom, a završava  se s bosiljkom
* Uspešna proizvodnja velikog broja lekovitih biljaka podrazumeva upotrebu kvalitetnog sadnog materijala (rasada)
 
Gajene biljke, u koje spadaju i lekovite, mogu se razmnožavati na više načina: direktnom setvom semena na proizvodnu parcelu, preko proizvodnje rasada, ožiljavanjem

Opširnije...

Repičin sjajnik najopasniji
* Praćenjem gustine populacija štetnih vrsta i korišćenjem preporuka kratkoročne prognoze i signalizacije njihove pojave, moguće je na vreme i adekvatno rešiti ovaj problem   
 
U našim agroekološkim uslovima, insekti imaju veoma važnu ulogu i mogu

Opširnije...

Predstoji korektivno prihranjivanje pšenice
* U fazi bokorenja, kada se uglavnom formira kapacitet za prinos, potrebe biljaka za N, P i K su veoma izražene, a s obzirom na to da su P i K već u zemljištu, ostaje da se upravlja biljkama primenom azota  
 
Prvo prihranjivanje je privedeno kraju. Pala je i neophodna kiša da

Opširnije...

Velika dilema pred setvu
* Za ovogodišnju proizvodnju kompanija je za proizvođače s kojima potpiše ugovor pripremila  dodatne stimulacije, a po ugovoru, repu će plaćati 34,5 evra
 
Pre dve decenije repa se kod nas gajila na oko 100.000 hektara, a prerađivalo ju je devet fabrika. Tokom proteklih godina

Opširnije...

 Prvo prolećno prskanje
Plavim prskanjem se suzbijaju patogeni koji prezimljavaju u krošnji voćaka skriveni u pukotinama kore, pupoljcima, rak-ranama, a tretman se obavlja u proleće pred samo kretanje vegetacije (bubrenje pupoljaka)
 
U zaštiti voćaka, značajno mesto zauzima  prolećno prskanje, koje se

Opširnije...