ORIGINAL MORA DA IMA SERTIFIKAT I MARKICU

Česta praksa je da se izradi elaborat o zaštiti geografskog porekla, ali proizvođači ne ulaze u postupak sertifikacije čime devalviraju trud onih koji to rade

I proizvođači i stručnjaci se uglavnom slažu da Srbija kao mala država ne treba da bude izvoznik sirovina, već prerađenih proizvoda koji imaju

Opširnije...

KARENCA UTIČE NA ZDRAVSTVENU ISPRAVNOST POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

* Vreme koje mora da protekne od poslednje primene pesticida do žetve ili berbe naziva se karenca

U procesu savremene proizvodnje gajenih biljaka, upotreba pesticida je nužnost jer bez njihove primene ne može se postići odgovarajući kvalitet i visok prinos. Zdravstvena ispravnost poljoprivrednih proizvoda u

Opširnije...