ČIŠĆENJE, DEZINFEKCIJA, TRETIRANJE INSEKTICIDIMA...

* U zaštiti uskladištenog žita od štetočina najjeftinije i najefikasnije su preventivne mere, jer ukoliko se one blagovremeno i detaljno sprovode, moguće je značajno smanjiti upotrebu pesticida
* U godinama kada se očekuje da će jesen biti s dosta toplih dana ili zima blaga, poželjno je,

Opširnije...

HLEBNO ŽITO IZMIČE VISOKIM TEMPERATURAMA

* Pšenica ponovo zauzima vodeće mesto u setvenoj strukturi gazdinstava opredeljenih za ratarsku proizvodnju
* Većina silosa još uvek bez razvrstavanja i otkupa pšenice po kvalitetu

Udruženje poljoprivrednika Klub 100P plus, po već ustaljenoj tradiciji, uoči predstojeće setve

Opširnije...

OTPORNE, KVALITETNE I PRINOSNE SORTE PŠENICE

* U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo radi se na selekciji pšenice, uzimajući u obzir porast globalne temperature, moguću pojavu patogena, s primarnim ciljem da se očuvaju prinos i kvalitet

Ovogodišnja suša mahom je desetkovala useve čija se vegetacija najvećim delom odvija u vreme

Opširnije...

BUVAČI I LISNA OSA NANOSE NAJVEĆE ŠTETE

* U suzbijanju ovih insekata više pažnje treba posvetiti nekim drugim merama, a ne oslanjati se isključivo na hemijsku zaštitu

Uljana repica je najosetiljivija u prvim fazama razvoja i razvića. Čak i manja oštećenost može dovesti do smanjenja broja biljaka i kasnije se značajnije

Opširnije...

PREPORUČUJE SE POVEĆANJE POVRŠINA OZIMIH VRSTA

* Činjenica je da ozime vrste (pšenica, ječam, tritikale, ovas, raž, uljana repica, ozime krmne biljke i dr.) uspevaju pri nižim temperaturama, pa se i sa skromnijim zalihama vlage i uz nešto niže količine tekućih padavina može ostvariti solidan prinos

Svođenje bilansa proizvodne 2016/2017. je

Opširnije...