* Po prestanku opasnosti od jačih mrazeva u februaru ili martu treba obaviti ovu agrotehničku operaciju
 
Prve dve godine posle završetka formiranja krune rezidbu šljive potrebno je svesti na meru koja će omogućiti najbrže postizanje pune rodnosti, odnosno ukloniti vodopije i prekobrojne bujnije mladare. Rezidba treba da ovaj period što više produži, obezbeđivanjem dovoljnog vegetativnog prirasta i sprečavanjem da stabla prerode, ulaze u alternativno rađanje, kada je puno sitnih i nekvalitetnih plodova, a samim tim  skraćuje  im se ekploatacioni i životni vek.
 
Postupak
 
Rezidbu šljive treba obavljati kada prođe opasnost od jačih mrazeva - u februaru ili martu. Najpre se odstranjuju grane koje zgušnjavaju krunu, kao i one koje se ukrštaju ili rastu uspravno. Polomljene i osušene grane se uklanjaju do osnove. Nakon toga skraćuju se skeletne grane i prevode na bočne slabije razvijene, u  meri da obezbede optimalnu osvetljenost unutrašnjih delova krune i dobro "garniranje" rodnim grančicama. Osnovno pravilo pri skraćivanju skeleta je da vršne skeletne grane budu kraće od srednjih, a ove od donjih i da se uvek skraćuju na neku slabije razvijenu granu orijentisanu u polje. U slučaju da je neka skeletna grana jače razvijena neophodno je da se više skrati. Prekobrojne rodne grančice, i to one slabije razvijene, tanje i izrođene uklanjaju se do osnove, ili se skraćuju iznad neke jednogodišnje grančice. Jednogodišnji nerodni letorasti, ako su pregusti, proređuju se i uklanjaju do osnove i po pravilu se nikada ne skraćuju. Izdanke izbile iz podloge treba obavezno uklanjati do osnove. Veće rane nastale orezivanjem treba zagladiti oštrim nožem kresačem, dezinfikovati petoprocentnim rastvorom plavog kamena ili jednoprocentnim benomilom i premazati kalem-voskom.
Izdanke koji izbijaju iz podloge treba redovno uklanjati do osnove (očenjivati), nikako ih ne seći, jer i dalje nastavljaju da rastu.
 
Rezidba spram sorte
 
"Požegača", kao najdominantnija sorta šljive, orezuje se blago, uz proređivanje grana i rodnih grančica. Jača rezidba izaziva slabu rodnost i pojavu mnogih vodopija i nerodnih prirasta. Rezidbom se sprečava alternativno (neredovno) rađanje kome je ona genetski sklona. "Požegača" obrazuje zatvoreni tip krune usled uspravnog rasta skeletnih grana. Kod nerezanih stabala, usled ovakvog načina vegetativnog rasta, rod se premešta na periferiju. Zadatak rezidbe kod ove sorte jeste prosvetljavanje svih delova krune i sprečavanje premeštanja rodnog drveta na periferiju grana. To se postiže stalnim skraćivanjem skeletnih i poluskeletnih grana na jednu bočnu granu i letorast, uz obaveznu izolaciju vrhova, tj. proređivanje letorasta pri vrhu grana. Obrastajuće i izrođene grančice u unutrašnjosti krune se sasvim izbacuju ili skraćuju. Na nižim granama u kruni se izbacuju sve grane koje idu sa njene gornje ili donje strane.
Sorta "stenli" rađa na kratkim rodnim grančicama i kopljastim izraštajima obrazovanim na dvogodišnjem i starijem drvetu. S obzirom na to, njena rezidba sorte mora biti redovna i intenzivna (rigoroznija). 
"Čačanska lepotica", kao tipična stona sorta, rod donosi duž cele skeletne grane. Wena rezidba se svodi na stalno obnavljanje rodnog drveta i odbacivanje viška rodnih grančica koje su se formirale na periferiji krune, kako ne bi došlo do preobilne rodnosti.
Sorte šljive "čačanska rana", "čačanska lepotica", "čačanska najbolja" i "čačanski šećer" orezuju se na sličan način kao i sorta "stenli", s tim što je neophodno obaviti prekraćivanje dugih i mešovitih rodnih grančica za jednu četvrtinu do jednu trećinu njihove dužine. Sorte "jelica" i "valjevka" se orezuju slično "požegači".  
"Čačanska rodna" zahteva veoma oštru rezidbu (jaka rezidba - uklanjanje jedne trećine skeletnih i rodnih grana, uklanjanje tri do pet poluskeletnih grana i proređivanje ili uklanjanje jedne četvrtine skeletnih i rodnih grana, kao i uklanjanje jedne do tri poluskeletne grane  i proređivanje).
"Džanarika" i "crvena ranka"  rod donose na svim vrstama rodnih grana, orezuju se umereno do oštrije.
Osim rezidbe na zrelo, šljiva odlično reaguje na zelenu rezidbu, koju treba obaviti tokom juna. Rezidbom se uslovljavaju veći prinosi i bolji kvalitet ploda u narednoj godini.
Dipl. inž. Mirjana Ostojić 
PSSS" Kraljevo"