Problema ima, ali i rešenja
* Pre berbe je neophodno adekvatno zaštititi voćke od propadanja plodova nakon berbe, bez obzira na to da li su namenjeni za svežu potrošnju ili neki vid prerade
 
Kraj juna, početak jula je vreme sazrevanja uglavnom koštičavih voćnih vrsta. Dr Nenad Magazin, profesor

Opširnije...

Rezidba bokora
* Ovom merom podstiče se brži razvoj novog lišća, što doprinosi bržem obnavljanju vegetativne aktivnosti, bujnijem razvoju bokora, boljem prezimljavalju i većoj rodnosti u narednoj godini
 
Uklanjanje starog lišća, rezidba bokora, zakidanje stolona i cvetova pripadaju grupi mera

Opširnije...

Stigla i do nas
* Osim na mrkvi, sreće se i na peršunu, celeru. Pri povećanoj brojnosti može dovesti do hloroze i sušenja lišća, ne praveći pri tome karakteristična oštećenja
 
Mrkvu osim polifagnih štetočina napada mali broj usko specijalizovanih insekata, od kojih su značajne

Opširnije...

Mesto susreta znanja i prakse

* Prošle godine proizvedeno je 600.000 tona Dunav soje, od toga  60.000 tona u Srbiji

Oko 300 proizvođača i prerađivača soje, kao i izvoznika i kupaca ove uljarice, na ovogodišnjem Danu polja "Dunav soje" održanom 13. juna na imanju Agri Business Partner u Lugovu bilo je u

Opširnije...

I za rezistentni sirak ima rešenja
* Integralno suzbijanje rezistentnih korova potrebno je prilagoditi lokalnim uslovima
 
Dan polja integralnog suzbijanja korova, drugi po redu, održan je 11. juna  u Banatskom Novom Selu. Skup je organizovala kompanija Bayer, u saradnji s Institutom za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu.

Opširnije...