OTPORNE, KVALITETNE I PRINOSNE SORTE PŠENICE

* U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo radi se na selekciji pšenice, uzimajući u obzir porast globalne temperature, moguću pojavu patogena, s primarnim ciljem da se očuvaju prinos i kvalitet

Ovogodišnja suša mahom je desetkovala useve čija se vegetacija najvećim delom odvija u vreme

Opširnije...

BUVAČI I LISNA OSA NANOSE NAJVEĆE ŠTETE

* U suzbijanju ovih insekata više pažnje treba posvetiti nekim drugim merama, a ne oslanjati se isključivo na hemijsku zaštitu

Uljana repica je najosetiljivija u prvim fazama razvoja i razvića. Čak i manja oštećenost može dovesti do smanjenja broja biljaka i kasnije se značajnije

Opširnije...

PREPORUČUJE SE POVEĆANJE POVRŠINA OZIMIH VRSTA

* Činjenica je da ozime vrste (pšenica, ječam, tritikale, ovas, raž, uljana repica, ozime krmne biljke i dr.) uspevaju pri nižim temperaturama, pa se i sa skromnijim zalihama vlage i uz nešto niže količine tekućih padavina može ostvariti solidan prinos

Svođenje bilansa proizvodne 2016/2017. je

Opširnije...

RECEPT ZA SIGURNU STAROST

* Zahvaljujući tome što su penzijski doprinos plaćali po uvećanoj osnovici, Momići sada primaju poljoprivrednu penziju veću u odnosu na ostale paore

Dragomir i Bojana Momić iz severnobanatskog sela Siget posvećeni su poljoprivredi od mladih dana, pa i sada kada su već stekli paorske penzije.

Opširnije...

ZA PODIZANJE NOVOG HMELJARNIKA POTREBNO JE BEZMALO 70.000 EVRA

* Hmelj je u Srbiji do pre 10 godina gajen na 1.500, a sada ga ima na svega 20 hektara
* Za pet godina d.o.o. "Petrovac" bi mogao da proizvodi hmelj na 100 hektara i organizuje proizvodnju s kooperantima na 50 hektara
* Neophodno je obezbediti povoljne izvore finansiranja osnivanjem poljoprivredne

Opširnije...