VIŠE SREDSTAVA ZA IPARD, MERE RURALNOG RAZVOJA I DIREKTNA PLAĆANJA

* Podsticaji za tovnu junad će biti uvećani sa 10.000 na 15.000 dinara po grlu
* U marginalnim područjima pravo na subvencije imaće stočari s minimalno dve kvalitetne priplodne krave, 10 ovaca i pet koza
* Posebne pogodnosti za mlade i žene na selu

Za poljoprivredu u 2019. predviđeno je blizu 52 milijarde

Opširnije...

O dolasku i ulaganju nemačkog giganta mesne industrije "Tenis" u Srbiji priča se već četiri i po godine, ali se, osim pisma o namerama investitora i potpisanog memoranduma, dalje ništa nije uradilo. Iako je kompanija dobila zeleno svetlo od državne komisije za davanje saglasnosti za

Opširnije...

Podrška ukrupnjavanju zemljišta

Od usvajanja programa komasacije do uvođenja vlasnika u posed prođe, u proseku, tri godine i četiri meseca
Prosečno poljoprivredno gazdinstvo u Srbiji ima 14 parcela, koje su udaljene jedne od drugih uglavnom 14-15 kilometara
Slab kapacitet lokalnih samouprava u rešavanju imovinsko-pravnih odnosa

Opširnije...

Selo bez mladih neće opstati

Fokus ne treba da bude samo na radu u primarnoj proizvodnji već i preradi, stvaranju novih berzanskih proizvoda s dodatom vrednošću, smatra Ivan Đoković, potpresednik Pokrajisnke vlade

Srpsko udruženje mladih poljoprivrednika (SUMP) organizovalo je u Novom Sadu drugi dvodnevni sajam mladih

Opširnije...


* Ove godine je za osnivanje i razvoj zadruga izdvojeno 825.000.000 dinara, a u 2019. se očekuje četiri puta veći iznos

Vlada Srbije je u okviru "Projekta 500 zadruga u 500 sela" tokom 2017. godine dodelila 196,4 miliona dinara bespovratnih sredstava za osnivanje i razvoj 22 zadruge,

Opširnije...