ZA RAZLIČITE VRSTE PODRŠKE AGRARU IZDVOJENO 175.000.000 DINARA

* Sanirano je 100 kilometara kanalske mreže i tehnički je sanirano i izgrađeno 100 ustava i prelaza preko kanala
* Urađeno je 90 otresišta i asfaltirano 30 kilometara atarskih puteva
* Restitucijom vraćeno više od 2.000 hektara, a ovaj postupak je još uvek u toku

Od davnina je na

Opširnije...

AGRARU NEOPHODNA STRATEŠKA POMOĆ DRŽAVE

* Rasprava o nacrtu Studije o ekonomskom i društvenom razvoju Srbije 2040. godine
* Koliko će Srbija, pod uslovom da uđe u Evropsku uniju, biti prehrambeno suverena država
* Budućnost poljoprivrede u razvijanju informacionih tehnologija, ali se one kod nas zanemarljivo malo koriste

Sedmi

Opširnije...

MANJI ROD NADOKNADIĆE VEĆE CENE

* Vremenske prilike tokom ove proizvodne godine uticale su na smanjenje rodnosti, ali i kvaliteta voća
* Suša će indirektno uticati na formiranje pupoljaka u 2018. godini

Na osnovu potencijalne rodnosti, odnosno analize pupoljaka na voćkama stručnjaci su proletos predvideli rodniju godinu, poput

Opširnije...