RESURSI NA SELU SE MORAJU ODRŽIVO KORISTITI

* Treba obezbediti uslove za ostanak ljudi na selu, ali i naučiti ih kako da pravilno gazduju resursima, poručeno sa skupa koji je organizovao Odbor za selo SANU

Održivo upravljanje resursima u poljoprivredi, udruživanje i revitalizacija ruralnih sredina put su ka oporavku srpskog sela. Neophodno je i

Opširnije...

PROIZVODNJA HRANE POVEZUJE REGION

* Nerazvijene ruralne sredine umesto ratarske treba da se okrenu intenzivnijim poljoprivrednim proizvodnjama
* Veliki potencijali u zadružnom organizovanju poljoprivrednika još uvek nedovoljno iskorišćeni
* Nauka i struka treba da daju odgovore na klimatske promene i ublažavanje njihovog

Opširnije...

ČUVAJMO SVOJE

* Domaći ne GM proizvodi treba da se zaštite i od njih stvore brendovi, ne samo za sirovine nego i za veliki broj gotovih finalnih proizvoda

Iako članice Svetske trgovinske organizacije, a time i zemlje u EU imaju obavezu da svojim potrošačima ne ograničavaju pravo slobodnog izbora u kupovini,

Opširnije...