RASPETLJAVANJE ZEMLJIŠNOG ČVORA

* Doneta Uredba o kriterijumu za utvrđivanje površine poljoprivrednog i šumskog zemljišta u javnoj svojini oduzetog u postupku komasacije, odnosno arondacije
* Utvrđen redosled i način povraćaja komasiranog poljoprivrednog zemljišta
* Osniva se fond poljoprivrednog

Opširnije...

IZRASTA U OBRAZOVNI CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE U AGRARU

* Vlastiti sistem dualnog obrazovanja
* Jedan od prioriteta je uvođenje novih tehnologija u obrazovanje
* Jedina škola u Srbiji sa razvijenim sistemom kontrole i upravljanja otpadom

Vizija Poljoprivredne škole sa domom učenika "Valjevo" je da se razvije u modernu školsku

Opširnije...

U AGRARNOM FONDU 28.000.000 DINARA

* Za ovu godinu predviđene četiri mere podrške namenjene poljoprivrednicima
* SMS porukama do potrebnih informacija o aktuelnim konkursima
* Hoće li biti državnih njiva za ratare?

U Sremu, na južnim obroncima Fruške gore, sa svojih 47.000 stanovnika koji žive u 11 naselja, nalazi se

Opširnije...

NEUKI ŠUMADINCI PRE JEDNOG VEKA NAPRAVILI PODRUM I DELILI DOBIT

* Venčački podrum je bila ozbiljna tvorevina, zasnovana na akcionarskim principima
* Uoči Velikog rata Venčačka vinogradarska zadruga je, po pisanju tadašnje štampe, imala monumentalan i ne samo najveći nego i najmodernije uređen podrum na Balkanu, ukupnog kapaciteta milion litara vina i

Opširnije...

DEVET RAKETA PO LANSIRNOJ STANICI

* U ovom trenutku u radarske centre se razvozi 13.000 do sada nabavljenih protivgradnih raketa
* Više od 80 odsto opština iz sopstvenih budžetskih sredstava finansira protivgradnu odbranu
* Honorari strelaca isti kao i lane 4.000 dinara mesečno, a dodatno ih nagrađuju i lokalne samouprave

Od

Opširnije...