* Ratari smatraju da bi minimalna otkupna cena suncokreta morala da bude 40, a otkupljivači nude akontno 25 dinara po kilogramu   
* Početna cena novog roda kukuruza neće biti veća od 14 dinara


Krajem meseca trebalo bi da počne žetva suncokreta, a početak berbe kukuruza, u zavisnosti od vremenskih uslova, očekuje se u prvoj polovini septembra. Zahvaljujući do sada relativno povoljnim vremenskim i agroekološkim uslovima, stručnjaci očekuju da će rod suncokreta i kukuruza, pa i soje prevazići uobičajeni višegodišnji prosek. Da podsetimo, suncokretom je ove godine zasejano oko 220.000 hektara, za 20.000 manje nego lane.
- Razlog zbog kojeg je suncokret ove godine manje zastupljen u setvenom planu je nedostatak dovoljno kvalitetnog semena. Ova činjenica, osim proizvođača i uljara, mora da zabrine i sve semenarske kuće i uvoznike. Iz ovoga treba izvući pouku kako bi se sprečilo da se slična situacija ne ponovi u pripremi setve za narednu godinu, rekao je Vukosav Saković, direktor Udruženja "Žita Srbije".
Proizvođačima se, po svemu sudeći, smeši dobar ovogodišnji rod sukcokreta, oko 3-3,5 tona po hektaru, ali ratare brine otkupna cena o kojoj se proteklih nedelja dosta govorilo.
- Pribojavamo se da će svi veliki otkupljivači po dogovoru ponuditi istu, minimalnu akontnu cenu, 25 dinara po kilogramu. To ni izbliza ne može da podmiri direktne materijalne troškove ulaganja, da ne računamo amortizaciju mašina i troškove radne snage, kaže Jovan Negovan, predsednik Upravnog odbora Udruženja "Pančevačaki ratari".
U ovom udruženju smatraju da bi minimalna otkupna cena suncokreta trebalo da bude 40 dinara po kilogramu bez PDV-a, odnosno 300 evra po toni. Predsednik Upravnog odbora Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Jovica Jakšić kaže da mu smeta to što uoči žetve otkupljivači svake godine licitiraju s otkupnom cenom.
- Uvek se krene od minimalne, pa se u toku žetve preračunavaju, da bi na kraju cena bila onakva kakva njima, a ne proizvođačima odgovara, kaže Jakšić, napominjući da se zbog takvog ponašanja domaćih otkupljivača poslednjih godina ratari sve više okreću kupcima u Bosni i Hercegovini, koji rod plaćaju gotovo 20 odsto više od ponuđene cene naših otkupljivača.
Od svih velikih kompanija koje se bave trgovinom žitaricama "Viktorija loxistik", kao najveći otkupljivač suncokreta, objavila je da će proizvođačima akontativno plaćati 25 dinara po kilogramu plus pripadajući PDV.
- Ovo je samo akontna cena otkupa roda 2019. godine, a konačna će biti poznata u toku ili nakon žetve kada se sav rod smesti u silose, istakli su u "Viktorija loxistik", navodeći da će od proizvođača primati suncokret s maksimalnim procentom vlage 20 i primesama 10 odsto.
Ova kompanija je, da podsetimo, početkom avgusta prošle godine otkupljivala i akontono plaćala suncokret 23,60 dinara plus PDV. Nakon samo desetak dana, u skladu s referenetnim svetskim berzama i tržišnim kretanjima u regionu, utvrđena je i konačna otkupna cena 28,50 dinara po kilogramu. Da li će tako biti i ovog puta ostaje da se vidi, a proizvođači u ovom momentu mogu samo da se nadaju boljoj ceni od trenutno ponuđene.
Na drugoj strani ratari, koje u septembru i oktobru očekuje berba kukuruza, isto kao i lane opravdano strepe zbog iznenadnog pada otkupne cene žutog zrna na 120 evra po toni. Bivši direktor novosadske Produktne berze, sada agronalitičar, dipl. ek. Žarko Galetin smatra da početna cena novog roda kukuruza neće biti veća od 14 dinara po kilogramu bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
- Na lošiju startnu otkupnu cenu "žutog zlata" bez sumnje umnogome utiče najava dobrog roda, ali već duže vreme isto tako solidna ponuda kukuruza i snabdevenost svetskog i regionalnog tržišta, kaže Galetin, ističući da je u ovom momentu nivo svetskih zaliha kukuruza na petogodišnjem minimumu.
 Galetin preporučuje proizvođačima da, ako su ikako u mogućnosti, kukuruz smeste u ambare na sušenje i lageruju ga, a u nekom periodu pred kraj godine ili na početku naredne, a najbolje na proleće 2020. ga prodaju.
- Cena kukuruza će kako vreme od žetve bude prolazilo sve više rasti. Velika je verovatnoća da će na zimu otkupna cena dostići 17 ili čak više dinara po kilogramu, procenjuje Galetin uz napomenu da našim proizvođačima može da ide naruku poslednjih meseci značajan rast svetske tražnje, pogotovo u Kini, koja obnavlja stočni fond nakon velikog pomora svinja od afričke kuge.
Da podsetimo, ove godine je pod kukruzom nešto više od 950.000 hektara. Ukupan rod, po proceni stručnjaka, mogao bi da iznosi blizu osam miliona tona, a prosečan prinos po hektaru kretaće se u rasponu od 5,5 do 6,8 tona.
- Kukruza će svakako biti dovoljno za domaće potrebe, a u izvoz bi, ako se berba završi na vreme i bez velikih teškoća s vremenskim prilikama, moglo da ide, u zavisnosti od kvaliteta, najmanje tri miliona tona, kaže Vukosav Saković, direktor Udruženja "Žita Srbije", napominjući da se većina proizvođača i ove godine opredelila za hibride domaćih kompanija koji su se u sušnim mesecima i na visokim temperaturama pokazali mnogo bolje od stranih.

K. Rajević

CENA SOJE POD ZNAKOM PITAWA
 
Uoči berbe soje, koja je ove godine zasejana na preko 200.000 hektara, uslovi po kojima će se otkupljivati, kao i otkupna cena su još uvek velika nepoznanica.
- Cena će, najverovatnije, biti oko 300 evra po toni, ali sve će zavisiti od ponude, što će se znati na kraju berbe, kaže Vukosav Saković, uz napomenu da proizvođači, posebno u Banatu, očekuju da dobiju 40, ali da je realnije da bude 37 dinara po kilogramu.