* Država će odobriti razmenu junadi za merkantilni kukuruz preko Robnih rezervi
 
Proizvodna grupa odgajivača tovnih rasa goveda, koja postoji u okviru udruženja "Agroprofit", organizovala je na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu skup na kojem su izneli svoje zahteve. Stočari traže da država pronađe rešenje za plasman tovne junadi. Otkako je privremeno obustavljen plasman u Tursku, veliki broj junadi dostigao je potrebnu težinu, ali kupaca koji nude odgovarajuću cenu nema. Dalje držanje ovakve junadi u tovu predstavlja trošak za stočare.
Čedomir Keco, predsednik Udruženja, tražio je na skupu od nadležnih da odobre interventan otkup junadi preko Robnih rezervi, kao i da se isplata za predate životinje obavi putem razmene za merkantilni kukuruz. Osnova za razmenu  bila bi oko 2,2 evra po kilogramu žive vage junadi plus PDV.
Skupu stočara prisustvovali su i pomoćnik ministra poljoprivrede Nenad Katanić i državni sekretar u resornom ministarstvu Željko Radošević, koji su stočarima obećali da će biti interventnog otkupa, i to po veoma povoljnim paritetima. Za ove potrebe, kako su rekli, biće obezbeđeno 15.000 tona kukuruza.
Takođe, obavestili su okupljene stočare da uskoro treba da se normalizuje izvoz naše junetine u Tursku, gde se i postiže najbolja cena. Spomenuta su i druga tržišta, poput Kine, Libana, koja su takođe zainteresovana za uvoz srpske junetine, doduše, po nižoj ceni od one koja se postiže u Turskoj.
Stočari su dobili obećanje i da će uskoro biti obrađeni svi zahtevi za subvencije, kao i da će i ovaj novac biti isplaćen u najkraćem roku.
Predstavnici resornog ministarstva istakli su da je tovno govedarstvo razvojna šansa naše poljoprivrede i da je dugoročno održivo i ekonomski isplativo. Iz tog razloga su ove godine povećani podsticaji kojima se bespovratno finansira razvoj ovog sektora. Povećanje podsticaja, kako je rečeno na skupu, inicirali su upravo članovi proizvodne grupe odgajivača tovnih goveda.
Čedomir Keco je rekao da su stočari zadovoljni državnim merama i visinom subvencija koje se dodeljuju proizvođačima tovnih goveda. Istakao je da je da je to uticalo i na porast interesa stočara za tov. Trenutno, kako je rekao, tovljači imaju oko 3.000 utovljene junadi spremne za prodaju.
Naveo je i da je u poslednje vreme u Srbiju uvezen veći broj grla tovnih rasa šarole, angus, limuzin i hereford. Proizvođači tovnih goveda su se po prvi put ove godine predstavili na Sajmu u Novom Sadu. Namera je da ova izložba postane tradicionalna kako bi  širu javnost upoznali sa svojim aktivnostima.
A. Milić