* Uprava za agrarna plaćanja kadrovski ojačana i konsolidovana, obrađene dve trećine zahteva
* Od jeseni  mogućnost za aplikciju u sektorima jaja i vina, kao i za meru  agrarnog turizma
* Dobra priprema i poštovanje procedure najbolji način da se dobiju bespovratna sredstva za investicije
 
Nekoliko tematskih skupova na 86. međunarodnom  poljoprivrednom sajmu bilo je posvećeno aktuelnostima i realizaciji IPARD programa, pretpristupne pomoći Evropske unije. Ova pomoć, da podsetimo, dodeljuje se zemljama kandidatima za članstvo u EU za jačanje kapaciteta u poljoprivredi, a Srbiji je, kao što je poznato, Evropska komisija  2014. godine dodelila 175.000.000 evra. Peto zasedanje Odbora za praćenje i sprovođenje IPARD programa svakako  je bio najznačajniji sajamski skup na kome su sumirani rezultati  svih pet dosadašnjih  poziva, a istovremeno je najavljeno raspisivanje dva nova do kraja godine i predloženi  su novi sektori za aplikaciju sredstava EU.
Predsednik Odbora za praćenje  i sprovođenje IPARD programa ministar poljoprivrede Branislav Nedimović rekao je rezimirajući učinak dosadašnjeg toka IPARD programa da je na pet poziva podneto 736 aplikacija.
- Zadovoljni smo odzivom poljoprivrednika,  više od 50 odsto od očekivanog. U odnosu na druge zemlje koje su imale ili sprovode IPARD program, postignut je najbolji rezultat  u regionu. Imali smo određenih teškoća u obradi zahteva u Upravi za agrarna plaćanja, koja u koordinaciji s Upravljačkim telom neposredno realizuje IPARD program. U međuvremenu su urađene neophodne kadrovske promene u Upravi za agrarna plaćanja, pa je procedura obrade značajno ubrzana, kao i sama efikasnost u rešavanju zahteva, istakao je Nedimović.
 
Procedure komlikovane, ali rešive
 
Govoreći o procedurama prijava za IPARD program, Nedimović je potvrdio da je postupak uistinu komplikovan, ali ipak rešiv.
- Kad čujem primedbe poljoprivrednika o komlikovanoj proceduri za dobijanje sredstava EU, uvek navodim primer gospođe od 65 godina iz Stare  Pazove. Ona je među prvima aplicirala za traktor  i dobila rešenje za povraćaj 60 odsto sredstva. Kada je to ona u svojim godinama u redovnom postupku mogla da ostvari, ne vidim zašto to ne bi uradili znatno mlađi poljoprivrednici. Samo se treba valjano pripremiti, prikupiti svu potrebnu dokumentaciju i ispoštovati propisane procedure, rekao je Nedimović.
Predsednik Odbora za praćenje  i sprovođenje IPARD programa najavio je da će od jeseni biti dva nova sektora za koje će, kada Vlada Srbije da saglasnost, poljoprivrednici po pozivu moći da apliciraju. 
- To su sektori proizvodnje jaja  i vina. Odbor je usvojio detaljno obrazložene predloge grupacije proizvođača ova dva sektora u Privrednoj komori Srbije. Smatramo da su ovi sektori od izuzetne važnosti, posebno vinogradarstvo, gde možemo maksimalno da iskoristimo naš geografski potencijal i postojeći sortiment, rekao je Nedimović i napomenuo da se, takođe, formalno čeka odluka  akreditacije Evropske komisije za meru koja se odnosi na razvoj agrarnog turizma. 
Ministar poljoprivrede je rekao da se razmatraju dva nova zahteva poljoprivrednih proizvođača koja su u međuvremenu pristigla u Ministarstvo poljoprivrede. Jedan se odnosi na sektor prerade voća i povrća, a drugi na proizvođače mleka.
 - Prerađivači voća,  koji u ovom momentu podsticaje ostvaruju samo iz IPARD programa, traže način da  se ova proizvodnja u određenom obimu finansira i iz nacionalnog programa. Naš predlog je da se taj zahtev usvoji kako bi i mali proizvođači mogli da dođu do sredstava za investicije u preradu. Na drugoj strani je i zahtev proizvođača mleka da se za investiciju na farmama broj grla poveća sa 20 na 50, čime bi se povukla granica za korisnike nacionalnih podsticaja od potencijalnih aplikanata IPARD-a, rekao je Nedimović, uz obrazloženje da će se ovi zahetvi  razmatrati.
 
Stop za svaku vrstu nepravilnosti
 
Državni sekretar u Ministarstvu finansija  Gojko Stanivuković podsetio je da je Evropska komisija deo svojih nadležnosti poverila Republici Srbiji putem indirektnog upravljanja. Ukazao je, između ostalog, i na to da je posebna pažnja posvećena tretiranju mogućih nepravilnosti u sprovođenju postupka, kao i eveuntalno nenamenskog trošenja sredstava IPARD programa.
- Po tom pitanju Minstarstvo finansija konstantno komunicira s Evropskom komisijom i Evropskom kancelarijom za borbu protiv prevara (OLAF). Saradnja je obostrano otvorena, a tako će biti i u narednom periodu, rekao  je Stanivuković i napomenuo  da su na osnovu usvojenog akcionog plana u toku pripreme za akreditaciju ostalih mera u okviru IPARD 2 programa.
O kojim merama je reč objasnila je Jasmina Miljković, rukovodilac Upravljčkog tela IPARD programa.
- To su mere 7 i 9, koje se odnose na  ruralnu diverzifikaciju i tehničku pomoć. Pravo da konkurišu za meru 7 imaće poljoprivredna i nepoljoprivredna gazdinstva koja se bave ruralnim turizmom. Za investicije veće od 50.000 evra neophodan je kompletan, a ko bude konkurisao za manje sredstava biće dovoljno da priloži pojednostavljen biznis-plan. Minimalan iznos povraćaja sredstava za ovu meru je 5.000, a maksimalan 300.000 evra, objasnila je Miljkovićeva  i napomenula da poziv za ovu meru treba da usledi u oktobru.
Već narednog meseca, u novembru, kako je najavila Miljkovićeva, uslediće poziv za meru 9. 
- To je mera kojom se podržavaju tehnička pomoć i troškovi u vezi sa sprovođenjem IPARD programa. Cilj mere jeste da pomogne, prvenstveno Ministartvu poljoprivrede u sprovođenju i nadzoru  nad IPARD programom, kao i u njegovoj  eventualnoj izmeni, rekla je Jasmina Miljković.
 
Investicije jačaju konkurentnost
 
Članovima Odbora za praćenje  i sprovođenje IPARD programa obratio se Laim Breslin,  rukovodilac jedinice za pretpristupnu pomoć Generalnog direktorata za poljoprivredu i ruralni razvoj u Evropskoj komisiji. Ocenio je da je Srbija sa prvih pet poziva IPARD programa napravila  važan korak  za sveukupni razvoj nacionalne poljoprivrede, kao i povećanje konkurentnosti.
- Odobrena sredstva od 175.000.000 evra nisu mala, a na vama je da ih na najbolji način iskoristite. Činjenica je da je obrada do sada pristiglih zahteva  bila usporena, ali poslednjih meseci, kao što se može zaključiti, ceo postupak u Upravi za agrarna plaćanja je ubrzan i očekujemo da  će aplikantima koji ispunjavaju sve uslove biti dodeljena rešenja. Nakon toga uslediće i isplate povraćaja sredstava, rekao je Breslin, apelujući na poljoprivrednike u lokalnim zajednicama da počnu pripreme za  apliciranje za meru koja se odnosi na razvoj agroturizma za koju su u IPARD programu opredeljna značajna sredstva.
Nakon sednice Odobra za praćenje  i sprovođenje IPARD programa, nedvosmisleni zaključak je da, bez obzira na sve teškoće koje prate njegovo sprovođenje, posebno nepoverenje poljoprivrednika u procedure, ima mesta za optimizam. Broj aplikacija na dosadanjših pet poziva nije veliki, ali dve trećine zahteva su već obrađene, pa se mogu očekivati i prve isplate. Pozitivno  je svakako i to što su u program "ubačeni"  sektori proizvodnje jaja i vina. Uskoro će, uveravaju nadležni, uslediti i apliciranje za agroturizam, što će, verujemo, doprineti da broj zainteresovanih za sredstva IPARD  programa poraste, a samim tim biće veća i šansa da se iskoristi što više od ukupno odobrenih 175.000.000 evra pretpristupne pomoći.
 K. Rajević