* Predloženo da se najmanje dva odsto sredstava iz budžeta Zajedničke poljoprivredne politike EU usmeri na direktna plaćanja, grantove i pomoć mladim poljoprivrednicima

Srpsko udruženje mladih poljoprivrednika (SUMP) od samog osnivanja 2015. godine punopravni je član Evropskog veća mladih poljoprivrednika (CEJA). Ova organizacija, koja u Evropi predstavlja gotovo dva miliona poljoprivrednika do 40 godina starosti, nedavno je u Briselu obeležila 60 godina postojanja. Svečanosti su prisustvovali predsednik i sekretar Srpskog udruženja mladih poljoprivrednika Milan Borić i Aleksandar Milovanović. Oni za "Poljoprivrednik" prenose svoje utiske sa tog skupa, odnosno govore o budućim zadacima CEJA u borbi za bolji položaj mladih farmera, kao i njihovom većem učešću u predstojećoj reformi Zajedničke poljoprivredne politike  Evropske unije (CAP).
Milan Borić kaže da je predsednik CEJA Janes Maes, sumirajući na skupu sveukupan položaj mladih poljoprivrednika u Evropi, istakao da su njihovi problemi manje-više isti u svim evropskim zemljama, kako u EU, tako i u drugim evropskim državama. To se odnosi pre svega na niske subvencije, nekonkurentnost proizvoda i nedovoljnu podršku nacionalnih država.
Maes je naglasio da mladi poljoprivrednci pripadaju najranjivijoj grupi proizvođača u evropskom agraru koja je podložna raznim rizicima. Zajednički imenitelj im je nejednako subvencionisanje proizvodnje i nepovoljan tretman na tržištu poljoprivrednih proizvoda, kaže Borić, uz napomenu da je predsednik CEJA istakao potrebu čvršćeg međusobnog povezivanja i umrežavanja, što bi doprinelo da se glas mladih, kao i njihovi zahtevi više čuju u evropskim institucijama.
Borić kaže da se predsednik CEJA založio za fleksibilniji sistem pomoći mladim farmerima kako na evropskom, tako i na nacionalnom nivou. To je, kako je rekao, nužno za generacijsku obnovu poljoprivrednika s obzirom na sve nepovoljniju starosnu strukturu poljoprivrednih proizvođača u Evropi.
- Predlog koji je izneo podrazumeva da najmanje dva odsto sredstava iz buxeta CAP bude usmereno u direktna plaćanja, grantove i pomoć mladim poljoprivrednicima. To bi, uz sve ostale stimulativne mere, značajno doprinelo da se mladi više opredeljuju za rad u poljoprivredi i ostanak u ruralnim sredinama, objašnjava Borić.
Aleksandar Milovanović kaže da je, osim direktnih plaćanja, Maes predložio da maksimalan iznos startne pomoći za mlade poljoprivrednike koji žele da se bave poljoprivrednom delatnošću i osnuju svoju farmu bude 100.000 evra.
- Uz sve te mere EU, svaka država pojedinačno bi mladim poljoprivrednicima trebalo da da i olakšice putem stimulativnije socijalne i poreske politike. Tim pre što se mladi poljoprivrednici na samom startu pri investiranju u proizvodnju i opremu suočavaju s brojnim rizicima i slabim obrtom kapitala, kaže Milovanović, uz napomenu da je predsednik CEJA rekao da će se založiti da sve ove mere budu ugrađene u postulate Zajedničke poljoprivredne politike EU na čijem reformisanju se uveliko radi.
Na skupu je bilo dosta reči o oblicima sadašnje i buduće saradnje između poljoprivrednika različitih generacija, koja može biti partnerska ili definisana na drugi način.
- Svaka zemlja saradnju između poljoprivrednika različitih starosnih grupa pospešuje i uređuje u skladu sa svojim zakonodavstvom i tradicijom. Saradnjom ili partnerstvom između mladih i starih obuhvaćena su mnoga pitanja prilikom nasleđivanja imanja, posredovanja u kupovini poljoprivrednog zemljišta, penzionisanja, odnosno paušalnog plaćanja poljoprivrednika do njihovog socijalnog i zdravstvenog zbrinjavanja, kaže Milovanović, uz napomenu da je na skupu zauzet jedinstven stav da se u pojedinačnim državama podrže inovativne organizacije koje bi se bavile promocijom i odgovarajućim uslugama koje bi doprinele učvršćivanju saradnje i stvaranju poverenja između mladih i starih poljoprivrednika.
Čelnici Srpskog udruženja mladih poljoprivrednika kažu da je obležavanje jubileja CEJA bilo prilika da se nešto više sazna i čuje o budućim planovima Zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije.
- Zalaganje Evropske komisije ide u pravcu da CAP i dalje ostane, ali s još većim buxetom. Koliko je to u ovom momentu realno ostaje da se vidi. Intencija je takođe da se sprovodi zajednička dogovorena politika u poljoprivredi, s pretpostavkom jednakih uslova za sve poljoprivrednike. Evropska komisija će preko svojih operativnih organa obezbediti zajedničke parametre, kao i indikatore napretka za sve države članice Evropske unije. Isto tako biće usavršene mere intervencije na tržištu poljoprivrednih proizvoda kad god to bude bilo potrebno, objašnjava Milovanović, uz napomenu da je među usvojenim zaključcima posebno apostrofirano da će se CEJA maksimalno zalagati i podržati generacijsku obnovu kako bi sadašnji mladi poljoprivrednici i oni koji će to biti u budućnosti mogli da preuzmu odgovornost za proizvodnju zdrave i bezbedne hrane.

K. Rajević