* Sve više privrednih subjekata u Srbiji želi da đacima pruži praktično obrazovanje

Pozitivan primer dualnog obrazovanja zabeležen je u Poljoprivrednoj školi PKB. Na svečanoj dodeli diploma maturantima, koju su organizovali ova škola, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Privredna komora Srbije i kompanija "Merkator-S", osam učenika je potpisalo  ugovore o radu u kompaniji "Merkator-S". Oni su odmah nakon završetka školovanja svoja mesta u učionicama zamenili radnim mestima u ovoj kompaniji.
- Posao mi mnogo znači, jer će mi obezbediti finansije, i za mene i za moju porodicu, rekao je Nikola Trajkovski, jedan od potpisnika ugovora o radu s kompanijom "Merkator-S". Nikola je po struci mesar i učestvovao je na republičkom takmičenju i osvojio peto mesto. Kaže da će vanredno upisati smer prehrambeni tehničar u ovoj školi i nastaviti školovanje, a siguran je da će upisati i fakultet.
- Ugovor o zaposlenju mi omogućava da priuštim sebi nešto što do sada nisam mogla. Planiram da nastavim školovanje, želim da budem policajac. U školskom timu sam igrala fudbal. Ovaj sport je moja velika ljubav. Nastaviću da treniram i dalje, priča Aleksandra Šikić, prehrambeni tehničar.
Saša Jovanović se pre tri godine uputio iz Vranja u Beograd. Upisao je smer poljoprivredni tehničar i sve vreme živeo u domu učenika koji se nalazi u sastavu ove škole.
- U ovu školu su me privukle stipendije i mogućnost zaposlenja odmah po završetku školovanja. Sa četvorogodišnjeg sam prešao na trogodišnje obrazovanje na smeru mesar. To mi prvobitno nije bilo cilj, ali se pokazalo da je to bolje, jer kompanija "Merkator-S" nudi stipendije i siguran posao. Planiram da nastavim školovanje i završim četvrti stepen za prehrambenog tehničara. Mala je razlika u broju predmeta. Stručni predmeti, najviše anatomija životinja, pomogli su mi da se dobro pokažem na praksi. Nameravam da upišem i fakultet, ali još uvek nisam odlučio koji, objasnio je Jovanović.
Po mišljenju Gabrijele Grujić, pomoćnika ministra za dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje u resornom ministarstvu, poljoprivredne škole su sjajan primer dualnosti obrazovanja. One su male kompanije koje daju najviši nivo kvalitetnog obrazovanja mladim ljudima, a ujedno su i pokazatelj na koji način sistem može da funkcioniše, jer svaka poljoprivredna škola je ozbiljno uređeno poljoprivredno gazdinstvo.
- Sledeći korak je povezivanje poljoprivrednih škola sa što više komapnija kako bi mladi odmah nakon željenog nivoa formalnog obrazovanja mogli da se zaposle. Sigurna sam da poljoprivredne škole u našoj zemlji odgovaraju konceptu dualnog obrazovanja i razvoja preduzimljivosti i preduzetničkih kompetencija. Neophodno je naglasiti da, osim stečenih stručnih kompetencija za željeno zanimanje, mladi putem dualnog obrazovanja stiču i određene veštine, poput komunikacije i analitike. To im olakšava prelaz iz sistema formalnog obrazovanja u firme. Poljoprivredne škole su uzor svim drugim školama kako se sprovodi dualno obrazovanje, rekla je Grujićeva.
Svoju ulogu u procesu dualnog obrazovanja ima i Privredna komora Srbije, koja podržava saradnju obrazovanja i privrede s ciljem smanjenja nezaposlenosti u Srbiji.
- S jedne strane imamo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koje treba da vodi računa o celom obrazovnom sistemu na području Republike Srbije. S druge strane, potrebno je i da privredni sektor neko okupi i zastupa njihove interese na nivou cele zemlje. To radi Privredna komora Srbije. Mi praktično sagledavamo sva pozitivna iskustva na lokalnom nivou, a sve probleme i ograničenja rešavamo, objasnila je Mirjana Kovačević, direktorka Centra za edukaciju PKS.
Posebno je naglasila da je veoma važno da glas privrede koji je upućen Ministarstvu prosvete bude jedinstven. Odnosno, ako se uvodi neki novi obrazovni profil ili se menja postojeći, to treba činiti u skladu s potrebama celokupne privrede, kako se ne bi desilo da se kreira određeni profil za jednu kompaniju ili region. Ako ta kompanija prestane da radi, ostaje profil koji više nigde i nikome ne treba.
- Osim usaglašavanja zahteva privrednika, PKS je garant kvaliteta dela obrazovanja koji se realizuje u privredi. Proveravamo komapnije, radimo s njima obuke instruktora, posredujemo i u zaključivanju ugovora između kompanija i škola, kao i kompanija i đaka. Kompanije su svesne činjenice da, ukoliko se ne uključe u sistem obrazovanja, svi postaju gubitnici, rekla je Mirjana Kovačević.
Kompanija "Merkator-S" je među prvima prepoznala da je koncept dualnog obrazovanja veoma bitan za početak radne karijere učenika srednjih stručnih škola. To je razlog što su dve godine u ovoj, a ove godine i u još četiri škole organizovali potpisivanje ugovora o radu na dan dodele diploma učenicima.
- Ove godine smo spremili 16 ugovora za đake iz pet škola. Sarađujemo sa 25 škola i imamo oko 300 učenika u "Idea", "Roda" i "Merkator-S" prodavnicama u svim gradovima u Srbiji. Učenici iz poljoprivrednih škola dolaze sa veoma bogatim teorijskim znanjem, a mi smo tu da im pružimo priliku za praktično iskustvo i da podržimo njihovo dalje formalno obrazovanje i napredak u okviru našeg sistema, naglasila je Jelena Jovanović, rukovodilac Službe regrutacije i selekcije u kompaniji "Merkator-S".
Naredne školske godine Poljoprivredna škola PKB upisaće šest odeljenja sa po 30 učenika, što je ukupno 180 đaka u šest različitih obrazovnih profila: poljoprivredni, veterinarski, prehrambeni tehničar, tehničar hortikulture i trogodišnje smerove mesar i pekar. - Nastojimo da pronađemo odgovorne komapnije koje će našim učenicima pružiti odgovarajuću praktičnu nastavu i to nam je sada najvažnije. Kada govorimo o velikim privrednim subjektima, imamo potpisane ugovore o saradnji sa tri velike kompanije i 96 malih privrednika. Reč je, uglavnom, o veterinarskim ambulantama, poljoprivrednim apotekama, cvećarskim zanatskim radnjama i pekarama, rekao je Dragan Filipović, direktor ove škole.
Ove godine 600 kompanija, od prijavljenih 2.000, otvoriće svoja vrata i ponuditi mesta đacima, koji prilikom upisa treba da prepoznaju i izraze želju da se školuju za određene profile.

Jasna Bajšanski