* Podneto ukupno 107 radova iz svih oblasti stočarstva s posebnim akcentom na precizno upravljanje farmom i IT
* Prema izveštaju glavne odgajivačke organizacije AP Vojvodine, u svim proizvodnjama zabeležen je napredak u odnosu na prošlu godinu

U Herceg Novom su od 5. do 10. juna održana dva značajna skupa posvećena stočarstvu. Jedan je Međunarodni simpozijum stočarskih nauka ISAS 2017. na kojem su najnovija saznanja iz ove oblasti saopštili naučnici iz 27 zemalja kroz ukupno 107 podnetih radova. Drugi je bio Seminar odgajivačkih organizacija u stočarstvu AP Vojovdine na kojem su predstavljene mere iz odgajivačkih programa i aktuelno zakonodavstvo koje se odnosi na ovu oblast. Glavni organizator skupova bio je Departman za stočarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, a u organizaciji Međunarodnog simpozijuma učestvovao je i Institut za zootehniku Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Skupovima je prisustvovalo oko 180 učesnika, naučnika, stručnjaka i proizvođača čime je ispunjen cilj da se najnovija saznanja prenesu u praksu gde treba da doprinesu unapređenju proizvodnje i povećanju profita uz očuvanje dobrobiti životinja i zaštitu životne sredine.
- Za stočarstvo nikada nije bilo izdvojeno ovoliko sredstava na pokrajinskom nivou, a pojedine mere, ako se uzmu u obzir i sredstva planirana rebalansom budžeta dobiće i tri puta više novca nego što je to bio slučaj prošle godine, dok će se za pčelarstvo izdvojiti čak četiri puta više, rekao je obraćajući se učesnicima skupova pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vuk Radojević. - Planiramo da i dalje ulažemo u unapređenje i intenziviranje proizvodnje, pa ćemo ulagati u izgradnju prerađivačkih kapaciteta, a posebno ćemo podsticati mlade da počnu da se bave stočarstvom. Takođe, podsticaćemo proizvodnje koje ostvaruju dodatu vrednost i čiji proizvodi su traženi u inostranstvu, kao što je pčelarstvo. Posebno ćemo potencirati unapređenje kvaliteta mesa što se može postići uvođenjem plaćanja na liniji klanja. Ovaj projekat predložila je upravo nauka i struka, uz podršku proizvođača, a mi se nadamo da ćemo svi zajedno doprineti uvođenju pravilnika kojim će to biti regulisano.
Pokrajinski sekretar je najavio i novu konkursnu liniju koja je namenjena upravo za unapređenje rada naučnoistraživačkih institucija. Iznos planiranih sredstava je 20.000.000 dinara, a ona će biti utrošena za nabavku opreme i mehanizacije za dalje unapređenje rada ovih institucija.
Radni deo simpozijuma stočarskih nauka obuhvatio je plenarna predavanja, usmene i poster-prezentacije. Na plenarnim predavanjima najviše reči bilo je o preciznoj poljoprivredi, savremenim selekcijskim pravcima i upotrebi informacionih tehnologija. Radovi su predstavljeni u okviru više sekcija. Jedna od njih bila je uzgoj divljači, ribarstvo i pčelarstvo, a u okviru druge predstavljeni su radovi iz oblasti selekcije, genetike i reprodukcije. Posebna sekcija bila je posvećena ishrani životinja, zatim kvalitetu animalnih proizvoda, dok su u okviru zasebne sekcije predstavljena najnovija saznanja iz oblasti zdravstvene zaštite, dobrobiti i biosigurnosti na farmama.
U okviru seminara odgajivačkih organizacija AP Vojvodine predstavljeni su stručni izveštaji sprovođenja mera za svaku stočarsku proizvodnju ponaosob. Konstatovano je da su tokom prošle godine poboljšani svi glavni proizvođački parametri koji se posmatraju u kontrolisanoj populaciji što je siguran put ka postizanju efikasne i ekonomski opravdane proizvodnje. Ono na čemu treba dalje raditi jeste, kako je konstatovano, dalje povećanje broja grla koja su pod kontrolom kako bi odgajivački programi bili primenjeni na što većoj populaciji.
Panel-diskusijom o aktuelnom zakonodavstvu i finansijskoj pomoći koju država pruža stočarstvu završeni su skupovi u Herceg Novom. Zaključeno je da su mere države, pre svega subvencije koje ostvaruju stočari doprinele povećanju broja kvalitetnih grla, kao i njihove produktivnosti. Najavljene su i nove mere koje će, kako se očekuje, doprineti daljem unapređenju stočarske proizvodnje.
Komentarišući državnu podršku stočarskom sektoru, direktor Departmana za stočarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu prof. dr Snežana Trivunović istakla je da stočari ne smeju u svom radu da se potpuno oslone na subvencije, jer je izvesno da njih jednog dana neće više biti. Iz tog razloga i pre nego što do toga dođe stručnjaci iz odgajivačkih organizacija moraju da se nametnu poljoprivrednicima kao savetodavci koji će im pomoći da unapređuju svoje poslovanje i na taj način najprofitabilnije posluju. Zatvarajući skupove u Herceg Novom, prof. dr Trivunović naglasila je da su najnovija naučna saznanja koja su kroz svoje radove prezentovali naučnici došla do stručnjaka koji treba da ih usvoje i kasnije prenesu u praksu, do primarnih proizvođača, što je i bio cilj ovih okupljanja. Takođe, najavila je održavanje još jednog skupa posvećenog isključivo ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji, koji će biti organizovan na jesen na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Ovaj skup, u koji će biti uključeni naučnici, stručnjaci i proizvođači, zatražili su učesnici Simpozijuma sa željom da se pronađu rešenja za unapređenje poslovanja u ovim oblastima.
Učesnici Simpozijuma ocenili su ovaj skup kao veoma uspešan, jer su razmenjena iskustva između istraživača i stručnjaka koji rade na unapređenju stočarske proizvodnje u čitavom svetu. Bila je to prilika da se sagledaju svetski trendovi u ovoj oblasti i postigne komplementarnost istraživačkih programa u cilju što efikasnijeg rešavanja stočarskih problema. Iako su na Simpozijumu prezentovani radovi iz svih oblasti stočarske nauke, po oceni prof. dr Lidije Perić s Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, najveće interesovanje vladalo je za radove koji se odnose na preciznu poljoprivredu i informacione tehnologije. Ove tehnologije, kako smatra, moraće da se više primenjuju i u stočarstvu da bi poslovanje u ovoj oblasti bilo efikasnije i ekonomičnije. Iz tog razloga, kako je rekla, očekuje da će na sledećem simpozijumu biti mnogo više radova upravo iz ovih oblasti.

Aleksandra Milić

PRECIZNO UPRAVLJANJE FARMOM

Jedno od plenarnih predavanja koje je izazvalo veliku pažnju odnosilo se na precizno upravljanje farmom o čemu je govorio dr Ištvan Komloši s Univerziteta u Debrecinu. Istakao je da je poljoprivreda pretrpela velike promene u odnosu na prošlost kada je farmer brinuo o malom broju životinja. Danas je potrebno voditi računa o stadu koje je brojno i to tako da se svakoj životinji u svakom trenutku pruži ono što joj je potrebno. To se može obezbediti upotrebom savremenih tehnologija, odnosno postavljanjem uređaja na životinje ili u objekte u kojima one borave. Monitoring pomoću uređaja omogućava da se prati aktivnost životinja, precizno odrede proizvodni parametri i uoče nepravilnosti o bolesti znatno ranije nego što je to pre bilo slučaj. Kada su u pitanju, na primer muzna grla, senzori mogu da se stave na nogu krave ili u burag i da se tako prati varenje, temperatura i drugi zdravstveni parametri. Komloši je istakao i jednu interesantnu činjenicu, a to je da životinje pre shvate šta proizvođači žele od njih nego što oni razumeju potrebe životinja. Zbog toga svi zajedno moramo još mnogo da učimo, rekao je na kraju svog izlaganja.

DOBRA SARADNJA SRBIJE I CRNE GORE

Pomoćnik ministra poljoprivrede Crne Gore Danijela Stolica posetila je skup u Herceg Novom i tom prilikom naglasila da naše dve države tradicionalno imaju dobru saradnju, a posebno kada su u pitanju pregovori za ulazak u EU. Istakla je da je slično kao i nama i Crnoj Gori cilj što skoriji ulazak u EU, s tim što su oni već uspeli da otvore sva pregovaračka poglavlja koja se odnose na poljoprivredu. Mere podrške agraru značajno su se promenile poslednjih 15 godina i akcenat je na ruralnom razvoju i investicijama u ovaj sektor. Podstiče se razvijanje preradnih kapaciteta i stvaranje proizvoda s dodatom vrednošću. Zahvaljujući tome, kako naglašava Danijela Stolica, mnogo mladih odlučilo se za pokretanje posla u poljoprivredi, a naročito se razvio mlekarski sektor. Stočarstvo je, kako je rekla, najvažnija poljoprivredna delatnost u ovoj državi, jer se ogromne površine nalaze pod pašnjacima, pa će se na njegovom razvoju insistirati i nadalje.

NAUKA U FUNKCIJI EKONOMIČNOSTI

Sve što Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu radi čini na dobrobit proizvođača, odnosno kako bi oni što pre mogli da najnovija naučna saznanja primene u praksi, rekao je obraćajući se učesnicima skupa dekan prof. dr Nedeljko Tica. Posebno je važno, kako je istakao, da oni imaju ekonomsku korist od onoga što rade i u tom smislu poruka ovog skupa mogla bi da bude da su savremene tehnologije neophodne kako bi proizvodnja postala isplativija i lakša.

ZNAČAJNA BUDŽETSKA PODRŠKA

Na panel-diskusiji kojom je zatvoren skup u Herceg Novom, predstavnici resornog ministarstva govorili su o perspektivama, aktuelnom zakonodavstvu i merama kojima se podstiče stočarska proizvodnja u Srbiji. Rečeno je da su naše izvozne šanse med, meso i proizvodi s dodatom vrednošću poput organskih i onih s geografskim poreklom. Međutim, da bi to ostvarili, moramo povećati obim i kvalitet proizvodnje i prestati s vakcinacijom svinja protiv svinjske kuge.
Kada je u pitanju podrška države stočarstvu, ona nikada nije bila veća, bilo da su u pitanju sredstva ili brojnost poljoprivrednika koji su konkurisali za budžetsku podršku po nekom osnovu. Uvedene su i neke nove mere kao što je uzgoj krava za proizvodnju teladi za tov čiji je cilj da se stimuliše uzgoj i onih grla koja ne spadaju u red najkvalitetnijih, kao i da sva budu registrovana. Takođe, napomenuto je da će od naredne godine biti ograničen broj krava koje će moći da dobiju subvenciju što za cilj ima podršku razvoju manjih proizvođača.

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži