STRNA ŽITA ULAZE U GENERATIVNU FAZU

* Vreme za primenu đubriva urea je prošlo, tako da se dalja prihrana može obavljati samo đubrivima AN, SAN i KAN

Zima je kalendarski na izmaku, ali su dnevne temperature odavno prolećne. U narednih 7-10 dana započeće vlatanje, tj. porast u stablo. To je faza kada se diferenciraju reproduktivni organi

Opširnije...

IZVOZ OSNOVA ZA NAPREDAK PROIZVODNJE

* Izradom pravilnika o salmoneli uskladiće se domaće i EU zakonodavstvo i stvoriti uslovi za izoz

Domaće živinarstvo poslednjih godina beleži pad proizvodnje, pa se, u poređenju sa 2013. godinom, značajno smanjio broj roditeljskih jedinki, ali ujedno opada i broj proizvođača koji se bave ovom proizvodnjom.

Opširnije...

ŠKOLA ORGANSKE POLJOPRIVREDE

* Obrađivaće se teme posvećene tome kako započeti i razviti bio-baštu, a polaznici će saznati i koje biljke su prijatelji, a koje ne treba gajiti jedne uz druge

Udruženje "Luka znanja" osnovano je u Novom Sadu pre nešto više od godinu dana s ciljem promocije i širenja

Opširnije...

DIGITALNE TEHNOLOGIJE DOSTUPNIJE NEGO ŠTO SE MISLI

* Poljoprivrednici treba više da koriste servise koji su im dostupni i učestvuju na konkursima kako bi obezbedili potrebna sredstva za digitalizaciju

Digitalizacija poljoprivrede je jedan od najvažnijih zadataka koji će se sprovoditi s ciljem postizanja rentabilnije proizvodnje u budućnosti. Većina

Opširnije...