Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

Tekstovi objavljenih konkursa i prateća dokumetacija preuzeti su sa sajta Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede (http://www.fondpolj.vojvodina.gov.rs) po osnovu zaključenog Ugovora o poslovnoj saradnji, br. 03/365 od 27.10.2015.

Korisnik informacije se obavezuje da ce prilikom svakog javnog objavljivanja konkursa navesti da je izvor tih informacija Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede.

Svi konkursi su zatvoreni zbog iskorišćenja sredstava