Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavio je 11 novih konkursa za dodelu povoljnih kredita. Reč je o sledećim konkurisma:

 1. Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u poljoprivredi u 2020. godini.

 2. Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara u 2020. godini.

 3. Konkurs za dodelu kredita za nabavku opreme za stočarske farme u 2020. godini.

4. Konkurs za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2020. godini.

5. Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2020. godini.

 6. Konkurs za dodelu kredita za finansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru prerade voća, grožđa i povrća u 2020. godini.  

7. Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih sistema protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2020 godini.  

8. Konkurs za dodelu kredita za izgradnju objekata i nabavku opreme. namenjene skladištenju žitarica, voća i povrća (silosa, podnih skladišta, hladnjača) u 2020. godini.

 9. Konkurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov u 2020. godini.

10. Konkurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu u 2020 godini. 

11. Konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda u 2020. godini.

Svi konkursi su otvoreni od  8. februara do utroška sredstava, a odobravaju se pod povoljnim kamatnim stopama koje iznose 1 i 1,5 odsto. Inače , sve kreditne linije Fonda uskla|ene sa merama Pokrajinskog sekretarijata za poqoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo što ove kredite čini još povoljnijim.

Konkursi se mogu preuzeti sa web stranice Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede na adresi http://www.fondpolj.vojvodina.gov.rs/

A.M.