Deveti Međunarodni dani energetike i investicija (MDEI) biće održani 26. i 27. februara na Novosadskom sajmu. Ovaj najveći forum za inostrane i domaće projekte Novosadski sajam organizuje uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarsto i saobraćaj, a partner je RES fondacija.

Uz izložbeni deo manifestacije, u kojem će se predstaviti firme, institucije i lokalne samouprave sa projektima u oblasti energetike, od izuzetnog je značaja i kongresni segment u okviru kojeg će biti obrađene najaktuelnije teme, uz učešće vodećih eksperata iz zemlje i inostranstva.

2020. godina predstavlja kraj jednog važnog planskog perioda u energetici zemalja EU. U skladu sa tim organizator Sajma će iskorititi priliku da kroz predstavljanje tehnologija i razgovore u programskom delu Međunarodnih dana energetike i investicija sagleda šta je učinjeno i da se stekne uvid u kom smeru ide energetika EU i zemalja u regionu u periodu koji je pred nama.

U vremenu kada se govori o tehnologijama za korišćenje energije sunca i vetra, u vremenu kada se traže novi aranžmani za sigurno snabdevanje prirodnim gasom, u vremenu u kome se redifinišu regulatorni, pravni i ekonomski aranžmani koji oblikuju energetiku tokom Sajma, stručnjaci na polju energetike i energetske efikasnosti pokušaće da pronađu odgovore na neka od važnih pitanja. Između ostalog i na pitanja kako da proizvedemo onoliko energije koliko nam treba, onda kada nam treba i tamo gde je potrebno,  zatim kako da tako proizvedena i isporučena energija cenom ne remeti ostvarivanje drugih potreba potrošača kao i odgovor na pitanje kako da proizvodimo i trošimo energiju ne ugrožavajući kvalitet vazduha, vode i zemljišta, ostavljujući budućim generacijama mogućnost da se razvijaju?