Holandski farmeri, njih čak 10.000 prema podacima našeg izvora, pre tri dana okupilo se u Hagu kako bi iskazalo svoje nezadovoljstvo prouzrokavono optužbama da su u velikoj meri zaslužni za zagađenje vazduha  kao zahtevom da se smanji broj grla stoke i ograniči brzina kretanja vozila čime bi se, kako tvrde zvaničnici, smanjilo zagađenje vaduha. Ovo su bili najveći protesti poljoprivrednika u Holandiji od 1989. godine, a izazvali su najveći zastoj ikada u saobraćaju širom zemlje.

 Farmeri u Holandiji veruju da su žrtve i da ima drugih sektora koji su u mnogo većoj meri zaslužni za zagađenje životne sredine.

 Proteste je policija najpre pokušala da ugasi tako što je blokirala prolaz traktorima na putu do centra Haga ali su oni kretanjem po plaži u  Ševeningenu uspeli da dođu do odredišta.

  “Nema poljoprivrednika nema hrane!”, “Vi volite hleb, meso i pomfrit, bez farmera to nećete imati!” su  samo neki od slogana koji su se čuli u Ševeningenu.

Šta je izazvalo proteste?

Državni savet Holandije u maju je naveo da su holandski poljorpivednici prekršili zakon Evropske unije koji se odnosi na zaštitu životne sredine zbog povećane emisije azotnih oksiada koji stvaraju efekat staklene bašte. Kako bi se zagađenje smale savetodavna komisija je predložila da se između ostalog smanji broj stočarskih farmi. Predlog Tjerd de Grota liberalnog poslanika je da mere budu drastične, da se stočarka proizvodnja smanji na pola. To znači da bi broj svinja bio manji za šest miliona, a pilića za 50 miliona. Ova redukcija bi u velikoj meri ugrozila opstanak mnogih poljoprivednih imanja u Holadniji.  

M. Antanasković