U toku su završne pripreme za raspisivanje 6. javnog poziva za IPARD podsticaje. Ovo je ujedno i četvrti po redu javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARDpodsticajeu okviru mere investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.

- Raspisivanje javnog poziva očekuje se odmah nakon usvajanja Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, što je trenutno u proceduri, kaže za list "Poljoprivrednik" mr Jasmina Miljković, šef  IPARD Upravljačkog tela u Ministarstvupoljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede.

Novina u ovom pozivu je da će pored dosadašnjih sektora mesa, mleka, voće i povrće i drugih useva, njime biti obuhvaćeni i novi sektori jaja i grožđa. Uvođenjem novih sektora u IPARD program proizvođači jaja koji imaju od 5.000 do 200.000 koka nosilja moći će u okviru poziva da konkurišu za nabavku nove opreme, izgradnju i rekonstrukciju objekata za držanje koka nosilja u cilju ispunjenja zahteva iz Zakona o dobrobiti životinja. Proizvođačima grožđa biće omogućeno da konkurišu za podršku investicijama za nabavku višegodišnjeg sadnog materijala kako bi obnovili vinograde i povećali kapacitet proizvodnje.

 Podsećamo, predviđeno je da u okviru četvrtog javnog poziva potencijalnim korisnicima budu na raspolaganju investicije u izgradnju objekata, kao i nabavku opreme, mašina i mehanizacije, uključujući i traktore. Sredstva opredeljena za ovu namenu iznosiće oko 4,75 milijardi dinara.

 

G. R.