Opština Obrenovac raspisala je Konkurs za finansiranje investicija u pčelarstvo to jest za nabavku pčelinjih matica.

Cilj Konkursa za dodelu sredstava za finansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji gradske opštine Obrenovac u 2019. jeste povećanje proizvodnje pčelarskih proizvoda, povećanje prihoda u domaćinstvima koja se bave pčelarskom proizvodnjom, zatim povećanje stepena zaposlenosti u sektoru, kao i dostizanje standarda u oblasti zaštite životne sredine.

Za realizaciju Konkursa za dodelu sredstava za finansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji gradske opštine Obrenovac u 2019. godini predviđen je ukupan iznos do 300.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu od 100 odsto od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.000 dinara po pčelinjoj matici, s tim što podnosilac prijave može konkurisati za najviše šest pčelinjih matica. Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po Konkursu namenjena su za nabavku novih pčelinjih matica.

Pravo na podsticaje po ovom Konkursu mogu  ostvariti lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to fizička i pravna lica kao i preduzetnici pod uslovom da su nosioci komercijalnog porodičnog odnosno privrdno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji gradske opštine Obrenovac, odnosno podnosioci prijave ‒ pravna lica moraju imati sedište na teritoriji gradske opštine Obrenovac , s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji gradske opštine Obrenovac.Detaljne informcije u vezi Konkursta dostupne su na sajtu opštine Obrenovac

M.A