Održiva i savremena poljoprivreda mora da odgovori na mnoge globalne i lokalne izazove. Na Bayer njivama budućnosti (ForwardFarms) demonstriraju se i testiraju održiva rešenja neophodna da bi se to postiglo. Kompanija Bayer je u saradnji s Poljoprivrednom stručnom školom "Holabrun" iz Donje Austrije nedavno formirala prvu njivu budućnosti u  toj državi. Ovaj projekat je 14. projekat ove vrste u svetu, ali ipak nešto drugačiji.

Saradnja s Poljoprivrednom školom "Holabrun" je jedinstvena. Dok su ostale njive budućnosti (ForwardFarms) osnovane zajedno s poljoprivrednim gazdinstvima, saradnja sa školom u prvi plan ističe ciljeve kao što su podizanje svesti, pružanje informacija i predstavljanje ovog koncepta u praksi.

- U Holabrunu možemo da testiramo praktičnu vrednost modernih rešenja. S odgovornim ljudima Poljoprivredne škole povezuje nas sličan, a neretko i isti pogled na mnoge teme, naglašava Karl Nojbauer, direktor divizije Crop Science u Austriji. Osim u Austriji, ForwardFarm osnovane su u Francuskoj, Belgiji, Italiji, Holandiji, Nemačkoj, Španiji, Sjedinjenim Državama, Argentini, Čileu i Brazilu.

Održiva poljoprivreda

ForwardFarming je globalna platforma znanja pomoću koje se ispituju i demonstriraju mogućnosti sprovođenja koncepta održive poljoprivrede u praksi. Poljoprivredna gazdinstva vode nezavisni partneri i na njima se primenjuju različiti pristupi kompanije Bayer, ali i drugih dobavljača usluga. Partneri odlučuju koji će se pristupi primeniti.

U Holabrunu nije u prvom planu samo isplativost već i efikasnost savremenih rešenja. Cilj je da se u praksi proveri usklađenost inovacija i održive poljoprivrede s ekološkom i društvenom odgovornošću. Jedan od primera jeste Phytobac™, koji je razvio Bayer. Ovaj biološki sistem namenjen je zaštiti voda – njegovom primenom sprečava se da zagađivači koji se mogu osloboditi tokom punjenja i pranja uređaja za zaštitu bilja dospeju u postrojenja za prečišćavanje i okolne vode.

Veliki izazovi – poljoprivreda kao deo rešenja

Poljoprivreda se suočava sa sve većim izazovima. Globalno gledano, prema podacima UN, potrebno je udvostručiti proizvodnju hrane između 2009. i 2050. da bismo prehranili rastuću svetsku populaciju. Međutim, poljoprivredne površine nije moguće proizvoljno proširivati. Ni Austriju nisu mimoišla ova dešavanja i tokovi. Država često nije u mogućnosti da proizvede dovoljne količine proizvoda biljnog porekla kojima bi zadovoljila sopstvene potrebe: domaćom proizvodnjom pokriva se  86% potreba za žitaricama, 56% potreba za povrćem, 40% za potreba voćem, 27% potreba za biljnim uljima (stanje: avgust 2017). - Ključno je pitanje koliko moderna mora biti poljoprivreda kako bismo izašli na kraj sa zahtevnim izazovima koji su pred nama, kaže Karl Nojbauer.

Održivost, inovativnost i dijalog

Peter R. Miler, generalni direktor divizije CropScience u Nemačkoj i rukovodilac klastera Crop Science Nemačka – Austrija, konkretizuje. - Kada govorimo o modernoj poljoprivredi, time mislimo na održivu, inovativnu i ekološku poljoprivredu. Održivost podrazumeva zaštitu zemljišta, biološku raznolikost, nisku potrošnju vode i pitanje okvira u kojima je moguće proizvesti kvalitetnu hranu na ograničenoj površini. Inovativna poljoprivreda uključuje visokokvalitetno seme, zaštitu zemljišta, integralnu zaštitu bilja, digitalna rešenja i savremene strategije đubrenja. Na kraju, cilj ovih mera je uspostavljanje poljoprivredne proizvodnje koja štedi resurse, npr. kroz smanjenu potrošnju vode, preciznu zaštitu bilja i očuvanje biodiverziteta.

Uz nove tehnologije, smanjenu količinu sredstava za zaštitu bilja i njihovu preciznu primenu, Bayer namerava da smanji uticaj na životnu sredinu za 30% do 2030. godine. Kako bi postigla ovaj cilj, kompanija se usredsređuje na saradnju, otvoreni dijalog i transparentnost. Prekretnica je bila Inicijativa o transparentnosti, baza podataka iz istraživanja uspostavljena 2017. godine. Na veb stranici posvećenoj transparentnosti (https://cropscience-transparency.bayer.com) svi zainteresovani mogu da pronađu rezultate brojnih studija o proizvodima kompanije Bayer, koje su tokom procesa registracija proizvoda podnete regulatornim telima, kao i sveobuhvatne informacije o poljoprivredi i zaštiti bilja.

- Kako bismo doprineli postizanju ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija, moramo voditi računa o tome da naše inovacije jačaju sklad u društvu, ali i da promovišu istinski održiv, sveobuhvatan razvoj globalnih zajednica, zaključuje Peter R. Miler.