Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je
drugi konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini.
Cilj konkursa je ulaganje u novu opremu radi povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima i zapošljavanja ruralnog stanovništva.
Za realizaciju konkursa predviđeno je ukupno 15.576.273,80 dinara.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu su do 50% vrednosti ukupno prihvatljivih troškova. Za podnosioce prijava, preduzetnike i pravna lica čije je gazdinstvo registrovano na području s otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioce registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i osnivače pravnog lica mlađe od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija utvrđuju se u iznosu do 60% ukupnih prihvatljivih troškova investicije. U slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 50% prihvatljivih troškova investicije. Prilikom obračuna uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.500.000 dinara, odnosno 2.750.000 dinara za podnosioce prijava: preduzetnike i pravna lica čije je gazdinstvo registrovano na području s otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioce registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i osnivače pravnog lica mlađe od 40 godina. U slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.500.000 dinara.
Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000 dinara ili veća od tog iznosa.
Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu - nultu kontrolu.
Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava neće se priznavati investicije i oprema kupljena pre 1. 1. 2019. godine.
Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

1. nabavku opreme za primarnu preradu grožđa,
2. nabavku opreme za fermentaciju za bela i crvena vina,
3. nabavku opreme za čuvanje i negovanje vina,
4. nabavku opreme za punjenje vina,
5. nabavku opreme za rakiju.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, koja može da se odnosi na više sektora, kao i za više namena u okviru istog sektora.
 
Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu, i to: preduzetnik - nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, pravno lice: privredno društvo - nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,  zemljoradnička zadruga - nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva i složena zadruga - nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.
Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 9. 9. 2019. 
Dodatne informacije mogu se dobiti putem broja telefona 021/456-267, od 10 do 13 časova. Tekst konkursa, obrazac prijave, pravilnik mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.
A. M.